Hubený Eduard
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 3. 1875, Schořov
Datum a místo úmrtí1961, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Hubený Jaroslav - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Vídeň - u řady varhanářských firem
2. , Praha - u Schiffnera a Paštiků
3. , Protivín, samostatně od r. 1905 do r. 1947, kdy dílnu předal synovi
           - vyučil Hubený Jaroslav
           - předal Hubený Jaroslav
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Paračov, sv. Petra a Pavla  V  pv    I/7  ?/?     pozn.  
 1906  Bílsko, sv. Jakuba Většího  V  pp    I/6  ?/?  1900 K    pozn.  
 1907  Volenice, sv. Petra a Pavla  V        E/E     pozn.  
 1908  Votice, františkánský kostel sv. Františka Serafínského  V  pv    I/12  E/E     pozn.  •
 1910  Zdíkovec, sv. Petra a Pavla  přV            2800 K    pozn.  
 1910  Slaný, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1912  Kasejovice, sv. Jakuba  oV            555 zl.    pozn.  
 1912  Neznašov, Nejsvětější Trojice  lV               pozn.  
 1913  Krč, sv. Václava  trV            720 K    pozn.  
 1914  Oslov, sv. Linharta  V      I/7  ?/?  2400 K    pozn.  
 1928  Lučice, sv. Markéty  V  pk    I/6  E/E     pozn.  
 1936  Křemešník, poutní kostel Nejsvětější Trojice  V  p    I/11  E/E  26000 Kč    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 4
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Frydrych, K.: Hudební kultura v Šaraticích. Šaratice (1209-2011) 800 let + 2 roky navíc. Šaratice 2011, s. 0
4. Josef, Š.: Křemešnické varhany, s. 2
5. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 9, 9, 9, 11, 11, 24, 27, 27, 30, 34
6. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
7. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 86
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 130, 240, 333, 642, 823, 930
9. Dopis Jaroslava Hubeného Dr. Laňkovi, bez datace. - Vodňany, Narození Panny Marie
10. Katastr varhan, karton 613. - Kasejovice, sv. Jakub
11. Laskavé sdělení Veroniky Bezděkové: SOkA Blovice, DÚ Kasejovice, samost. složka bez inv. č. vložena do knihy inv. č. 29 - Kasejovice, sv. Jakub
12. Laskavé sdělení Václava Marka, r. 2013. - Kaplice, sv. Josef a sv. Barbora
13. Laskavé sdělení Víta Honyse, r. 2016. - Strakonice, sv. Prokop
14. Nápis ve varhanách. - Lnáře, Nejsvětější Trojice
15. Rekviziční katastr, vik. Písek. - Štěkeň, sv. Mikuláš
16. Rekviziční katastr. - Volenice, sv. Petr a Pavel
17. , s. 0
18. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
19. neznámý zdroj - neověřeno - Volenice, sv. Petr a Pavel
20. www.kansky-brachtl.cz - Opařany, sv. František Xaverský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail