Hubený Jaroslav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 4. 1920,  -
Datum a místo úmrtí1992, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Hubený Eduard - otec
Dílna - vyučen Hubený Eduard
           - převzal Hubený Eduard
           - místo 1. Protivín, od r. 1947 do 1. 3. 1961 samostatně
2. , Průmyslového kombinátu v Českých Budějovicích - od 1. 3. 1961
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 22, 39, 71, 81
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 13, 26, 26, 27, 30
5. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
6. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 96
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 295, 734
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 55, 133, 268, 353, 374, 426
9. DÚ Načeradec, Liber memorabilium III. Deponované na OÚ Načeradec. - Načeradec, sv. Petr a Pavel
10. Jung Karel, Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. 2010. - Citonice, sv. Jan a Pavel
11. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Nápis na výplni hracího stolu varhan v Českých Petrovicích - České Petrovice, sv. Petr a Pavel
12. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, dle sdělení Mgr. Jany Polnické, varhanice v Kostelci n. Orl. - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
13. Nápis ve varhanách - Pištín, sv. Vavřinec
14. Nápis ve varhanách. - Březnice, sv. Ignác
15. nápis ve skříni varhan - Ouběnice, sv. Markéta
16. nápis ve varhanní skříni - Nový Knín, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail