Hubený Jaroslav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 4. 1920,  -
Datum a místo úmrtí1992, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Hubený Eduard - otec
Dílna - vyučen Hubený Eduard
           - převzal Hubený Eduard
           - místo 1. Protivín, od r. 1947 do 1. 3. 1961 samostatně
2. , Průmyslového kombinátu v Českých Budějovicích - od 1. 3. 1961
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1941  Zlatá Koruna, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.   D
 1963  Rožďalovice, sv. Havla  genoV               pozn.  
 1968  Bystřice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1968  Strakonice - Podsrp, Panny Marie Bolestné  oV               pozn.  
 1978  Opočno, kapucínský kostel Narození Páně  oV               pozn.  
 1979  Jičín, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1982  Načeradec, sv. Petra a Pavla  genoV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 22, 39, 71, 81
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 13, 26, 26, 27, 30
5. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
6. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 96
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 295, 734, 930, 1144
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 55, 133, 268, 353, 374, 426
9. DÚ Načeradec, Liber memorabilium III. Deponované na OÚ Načeradec. - Načeradec, sv. Petr a Pavel
10. Jung Karel, Magisterská diplomová práce, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. 2010. - Citonice, sv. Jan a Pavel
11. Laskavé sdělení J. Krátkého, r. 2022, dle nápisu ve varhanách. - Písek, Povýšení sv. Kříže
12. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Nápis na výplni hracího stolu varhan v Českých Petrovicích - České Petrovice, sv. Petr a Pavel
13. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, dle sdělení Mgr. Jany Polnické, varhanice v Kostelci n. Orl. - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
14. Nápis ve varhanách - Pištín, sv. Vavřinec
15. Nápis ve varhanách. - Albrechtice nad Vltavou, sv. Petr a Pavel
16. Nápis ve varhanách. - Březnice, sv. Ignác
17. nápis ve skříni varhan - Ouběnice, sv. Markéta
18. nápis ve varhanní skříni - Nový Knín, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail