Hubička Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:15. 3. 1866, Úhonice
Datum a místo úmrtí1940, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal
           - místo 1. Praha - Holešovice, od r. 1894
2. Praha - Holešovice, Praha VII, č. 183
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Libušín, sv. Prokopa  V  pv    I/9  E/E     pozn.  • D
 1896  Hobšovice, sv. Václava  V  mk    I/8  E/E     pozn.  • D
 1898  Chlum u Sedlčan, sv. Václava  V  mk    I/8  E/E  2000 K    pozn.   D
 1900  Klášterec nad Orlicí, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1901  Bechyně, děkanský kostel sv. Matěje  V  mk    II/13  E/E     pozn.  • D
 1901  Sobkovice, sv. Prokopa  V  pk    I/6  E/E  1600 K    pozn.  • D
 1903  Žebrák, sv. Vavřince  Vs  pv  36  II/12  E      pozn.   D
 1904  Struhy, sv. Petra a Pavla  V  pv    I/4  E/E     pozn.  • D
 1904  Žďár, kaple Navštívení Panny Marie  V  pp    I/6  ?/?     pozn.   D
 1904  Obecnice, sv. Šimona a Judy  V  pk    I/6  E/E     pozn.  • D
 1905  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  V  m-Bkk  43  I/9  E/E     pozn.  
 1905  Pečice, sv. Vavřince  V    44  I/6  ?/?     pozn.  • D
 1906  Liteň, sv. Petra a Pavla  V  mk  48  I/8  E/E     pozn.  •
 1907  Bernartice, sv. Martina  V  p    I/10  ?/?     pozn.   D
 1907  Bartošovice v Orlických horách, sv. Maří Magdaleny  V  pv    I/10  E/E     pozn.  • D
 1907  Obořiště, klášter paulánů - kostel sv. Josefa  rozšV      II/13         pozn.  
 1908  Praha - Bubeneč, sv. Gotharda  V  pk    I/7  E/?     pozn.   D
 1910  Řisuty, sv. Bernarda  Vs      I/5  nE/nE     pozn.  
 1910  Kněžmost, sv. Františka Serafínského  Vs  pp    I/9  ?      pozn.  
 1910  Rudná - Dušníky, sv. Jiří  trV            730 K    pozn.  
 1910  Višňová, sv. Kateřiny  trfV   mz    I/5  E/E     pozn.  
 1910  Chomutice, sv. Dionysia  nV      I/7  ner      pozn.  
 1911  Zlatníky, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1911  Praha - Holešovice, sv. Klimenta  oV               pozn.  
 1911  Praha - Bubny, školní kaple  trfV                pozn.  
 1911  Chomutice, sv. Dionysia  V  pk  74  II/13  E/E     pozn.  
 1912  Stochov, sv. Václava  oV               pozn.  
 1914  Praha - Prosek, sv. Václava  oV               pozn.  
 1916  Slapy, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1936  Veliká Ves, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 86, 88, 88
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 33, 33
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 54
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 64, 106, 136
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 39, 50, 67, 112, 123, 154, 155, 184, 212, 220
8. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 105, 185, 185
9. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 78
10. Němec, V.: Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském, s. 7
11. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. , 174, 174, 175, 187, 197, 197, 202,203
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 225, 390, 790, 951, 1026
13. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 172
14. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 149
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 67, 174, 175, 191, 207, 279, 296, 328, 342, 343, 397
16. AHMP, Spisovna C, Mag. 1871-80. - Bělice, sv. Maří Magdalena
17. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Pečice, sv. Vavřinec
18. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Hobšovice, sv. Václav
19. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
20. Archiv Š. Svobody. - Praha - Olšany, sv. Roch
21. Datace a cena: Liber memorabilium Jinonice, str. 201 - Praha - Jinonice, sv. Vavřinec
22. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
23. Katastr varhan, kart. 614 - Zlatníky, sv. Petr a Pavel
24. Katastr varhan, karton 613 - Rudná - Dušníky, sv. Jiří
25. Katastr varhan, karton 613, okr. Benešov - Benešov,
26. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Prosek, sv. Václav
27. Katastr varhan, karton 614, okr. Praha - Praha - Malá Strana, Klárův ústav slepců
28. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Holešovice, sv. Kliment
29. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Krteň, sv. Jan a Pavel
30. Katastr varhan. - Praha - Olšany, sv. Roch
31. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
32. Laskavé sdělení JUDr. Fukse - Národní archiv v Praze, Rekviziční katastr, fond ZPÚ, kart.68, Králíky, Böhm. Petersdorf, uvádí r. 1905 - České Petrovice, sv. Petr a Pavel
33. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 382 (značeno jako 352) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
34. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 384 (značeno jako 354) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
35. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
36. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vamberk, kart. 599, inv.č. 2257, sign. 112, Inventáře 1783-1943 - Vamberk, sv. Prokop
37. Liber memorabilium Přerov nad Labem, deponovaná na farním úřadě - Semice, sv. Maří Magdalena
38. NA, Katastr varhan, okr. Plzeň - Mitrovice, sv. Jan Nepomucký
39. NA, Katastr varhan, okr. Semily - Klokočské Loučky, sv. Antonín Paduánský
40. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Mitrovice, sv. Jan Nepomucký
41. Pamětní kniha u sv. Mikuláše, s. 512 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
42. Prohlídka varhan, r. 1996 - Olbramovice, Všech Svatých
43. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2009. - Kostelec nad Labem, sv. Martin
44. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Praha - Nové Město,
45. Rekviziční katastr, karton 67. - Slabčice, sv. Josef
46. Rekviziční katastr, vikariát Hluboká - Střížov, sv. Martin
47. Rekviziční katastr. - Družec, Nanebevzetí Panny Marie
48. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan, 2007. - Obecnice, sv. Šimon a Juda
49. SOA Příbram, FÚ Višňová, nesig. spisy, složka 1910, dopis FÚ Višňová patronátu ze dne 18.srpna 1910 - Višňová, sv. Kateřina
50. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Mešno, Nejsvětější Trojice
51. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Chrášťany, sv. Bartoloměj
52. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
53. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
54. nápis na píšťale - Veliká Ves, sv. Vavřinec
55. nápis ve varhanách - Stochov, sv. Václav
56. pamětní kniha u sv. Mikuláše, p. 512
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail