Hubička Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:15. 3. 1866, Úhonice
Datum a místo úmrtí1940, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal
           - místo 1. Praha - Holešovice, od r. 1894
2. Praha - Holešovice, Praha VII, č. 183
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Libušín, sv. Prokopa  V  pv    I/9  E/E     pozn.  • D
 1896  Hobšovice, sv. Václava  V  mk    I/8  E/E     pozn.  • D
 1898  Chlum u Sedlčan, sv. Václava  V  mk    I/8  E/E  2000 K    pozn.   D
 1899  Kostelec nad Labem, hřbitovní kostel sv. Martina  V  mk    I/6  E/E     pozn.  • D
 1901  Bechyně, děkanský kostel sv. Matěje  V  mk    II/13  E/E     pozn.  • D
 1901  Sobkovice, sv. Prokopa  V  pk    I/6  E/E  1600 K    pozn.  • D
 1902  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  oV            400 zl.    pozn.  
 1903  Žebrák, sv. Vavřince  Vs  pv  36  II/12  E      pozn.   D
 1904  Struhy, sv. Petra a Pavla  V  pv    I/4  E/E     pozn.  • D
 1904  Žďár, kaple Navštívení Panny Marie  V  pp    I/6  ?/?     pozn.   D
 *1905  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  oV            900 K    pozn.  
 1905  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  V  m-Bkk  43  I/9  E/E     pozn.  
 1906  Liteň, sv. Petra a Pavla  V  mk  48  I/8  E/E     pozn.  •
 1907  Bernartice, sv. Martina  V  p    I/10  ?/?     pozn.   D
 1907  Bartošovice v Orlických horách, sv. Maří Magdaleny  V  pv    I/10  E/E     pozn.  • D
 1907  Obořiště, klášter paulánů - kostel sv. Josefa  rozšV      II/13         pozn.  
 ante 1908  Kostelec nad Labem, sv. Víta  V  mk    I/8  E/E     pozn.   D
 1908  Praha - Bubeneč, sv. Gotharda  V  pk    I/7  E/?     pozn.   D
 1910  Řisuty, sv. Bernarda  Vs      I/5  nE/nE     pozn.  
 1910  Kněžmost, sv. Františka Serafínského  Vs  pp    I/9  ?      pozn.  
 1910  Rudná - Dušníky, sv. Jiří  trV            730 K    pozn.  
 1911  Lahovice, sv. Jakuba Většího  noP        ner   200 K    pozn.  
 1911  Zlatníky, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 1911  Praha - Holešovice, sv. Klimenta  oV               pozn.  
 1912  Chrášťany, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1912  Stochov, sv. Václava  oV               pozn.  
 1913  Praha - Holešovice, sv. Antonína  V  pk    III/43  E/E     pozn.  
 1914  Štěchovice, sv. Jana Nepomuckého  V  pv    I/8  E/E     pozn.  •
 1914  Praha - Prosek, sv. Václava  oV               pozn.  
 1936  Veliká Ves, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 86, 88, 88
2. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 33, 33
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 54
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 64, 106, 136
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 39, 50, 67, 112, 123, 154, 155, 184, 212, 220
8. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 105, 185, 185
9. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 78
10. Němec, V.: Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském, s. 7
11. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. , 174, 174, 175, 187, 197, 197, 202,203
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 225, 390, 790, 951, 1026
13. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 172
14. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 149
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 40, 67, 174, 175, 191, 207, 279, 296, 328, 342, 343, 397
16. AHMP, Spisovna C, Mag. 1871-80. - Bělice, sv. Maří Magdalena
17. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Pečice, sv. Vavřinec
18. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Hobšovice, sv. Václav
19. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
20. Archiv Š. Svobody. - Praha - Olšany, sv. Roch
21. Datace a cena: Liber memorabilium Jinonice, str. 201 - Praha - Jinonice, sv. Vavřinec
22. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
23. Katastr varhan, kart. 614 - Zlatníky, sv. Petr a Pavel
24. Katastr varhan, karton 613 - Rudná - Dušníky, sv. Jiří
25. Katastr varhan, karton 613, okr. Benešov - Benešov,
26. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Prosek, sv. Václav
27. Katastr varhan, karton 614, okr. Praha - Praha - Malá Strana, Klárův ústav slepců
28. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Holešovice, sv. Kliment
29. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Krteň, sv. Jan a Pavel
30. Katastr varhan, okr. Stříbro - Všeruby, sv. Duch
31. Katastr varhan. - Praha - Olšany, sv. Roch
32. Kronika farnosti Olešnice. http://www.farnost-olesnice.cz/kronika%201692.html - Olešnice, sv. Václav
33. Laskavé sdělení JUDr. Fukse - Národní archiv v Praze, Rekviziční katastr, fond ZPÚ, kart.68, Králíky, Böhm. Petersdorf, uvádí r. 1905 - České Petrovice, sv. Petr a Pavel
34. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 382 (značeno jako 352) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
35. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 384 (značeno jako 354) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
36. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
37. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv fary Vamberk, kart. 599, inv.č. 2257, sign. 112, Inventáře 1783-1943 - Vamberk, sv. Prokop
38. Liber memorabilium Přerov nad Labem, deponovaná na farním úřadě - Semice, sv. Maří Magdalena
39. NA, Katastr varhan, okr. Plzeň - Mitrovice, sv. Jan Nepomucký
40. NA, Katastr varhan, okr. Semily - Klokočské Loučky, sv. Antonín Paduánský
41. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Mitrovice, sv. Jan Nepomucký
42. Pamětní kniha u sv. Mikuláše, s. 512 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
43. Prohlídka varhan, r. 1996 - Olbramovice, Všech Svatých
44. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2009. - Kostelec nad Labem, sv. Martin
45. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Praha - Nové Město,
46. Rekviziční katastr, karton 67. - Slabčice, sv. Josef
47. Rekviziční katastr, vikariát Hluboká - Střížov, sv. Martin
48. Rekviziční katastr. - Družec, Nanebevzetí Panny Marie
49. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan, 2007. - Obecnice, sv. Šimon a Juda
50. SOA Příbram, FÚ Višňová, nesig. spisy, složka 1910, dopis FÚ Višňová patronátu ze dne 18.srpna 1910 - Višňová, sv. Kateřina
51. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Mešno, Nejsvětější Trojice
52. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Chrášťany, sv. Bartoloměj
53. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
54. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
55. nápis na píšťale - Veliká Ves, sv. Vavřinec
56. nápis ve varhanách - Stochov, sv. Václav
57. pamětní kniha u sv. Mikuláše, p. 512
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail