Huvar Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:14. 6. 1774,  -
Datum a místo úmrtí? 31. 10. 1866, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1821  Kelč, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 ? 1824  Brušperk, sv. Jiří  V  mz    II/22  nE/nE     pozn.  
 ante 1828  Mošnov, sv. Markéty  V  mz    I/10  ?/?     pozn.  
 ante 1828  Růžďka, sv. Bartoloměje  V  mz    I/9  nE/nE     pozn.  
 ante 1828  Újezd u Vizovic, sv. Mikuláše  V  mz    II/17  ?/?     pozn.  
 1848  Zubří, sv. Kateřiny  oV               pozn.  
 1863  Špičky, sv. Šimona a Judy  oV            36 zl. r.m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 25, 30, 34, 89
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 72
3. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 169, 170
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 1
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail