Christeindl Nicolaus
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí©, ©©
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Rottenburger Jan
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1669  Dačice, sv. Vavřince  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1670  Telč, jezuitský kostel Nejsv. Jména Ježíš  V  mz    I/9  ?/?  300 zl.    pozn.   D
 1675  Znojmo - Louka, premonstrátský konventní kostel sv. Václava  P  mz    I  nE/nE      
 1676  Znojmo - Louka, premonstrátský konventní kostel sv. Václava  V  mz    I/14  E/E  500 zl.    pozn.  
 1678  Český Krumlov, minoritský kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné  V  mz    II/22  E/E     pozn.  
 1679  České Budějovice, Obětování Panny Marie  V  mz    II  nE/E     pozn.  •
 1684  Kunžak, sv. Bartoloměje  P  mz    I/6      8 kr.    pozn.  
 1684  Kunžak, sv. Bartoloměje  oP               pozn.  
 1687  Jindřichův Hradec, františkánský kostel sv. Kateřiny  V  mz    ?/?  nE/nE     pozn.  
 1687  ¤ Kamenná,  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  
 1696  Klatovy, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  V  mz    II/23  nE/trf-E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 58
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. , 0
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 124, 366
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 167, 167
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 58
6. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 83
7. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 234
8. Laskavé sdělení T. Horáka - datace. - České Budějovice, Obětování Panny Marie
9. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail