Christeindl Nicolaus
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí©, ©©
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Rottenburger Jan
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: Varhanářství na jihozápadní Moravě. Vlastivědný sborník Vysočiny,odd.věd spol. 1988, s. 58
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. , 0
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 124, 366
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 167, 167
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 58
6. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 83
7. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 234
8. Laskavé sdělení T. Horáka - datace. - České Budějovice, Obětování Panny Marie
9. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail