Igra Praha
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy:1951,  -
Datum zániku firmy1992, -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1959  Svatobor, Nanebevzetí Panny Marie  trfV   mz    II/18         pozn.  
 1959  Praha - Staré Město, kaple Zvěstování Panny Marie v Klementinu  trfV   mz    II/18         pozn.  
 1959  Kostelec nad Orlicí, příbytek rodiny Perlhefterů  trfV   mz    I/10         pozn.  
 1959  Třebsko, Nanebevzetí Panny Marie  trfV   mz    I/10  E/E     pozn.  
 1965  Praha - Spořilov, sv. Anežky české  V  pk    II/20  E/E     pozn.  •
 1974  Nové Město na Moravě, sv. Kunhuty  V  mz    II/22  E/E     pozn.  
 1989  Praha - Smíchov, sv. Václava  přV  ek    III/40  E/E     pozn.  
 1990  Praha - Liboc, sv. Fabiána a Šebestiána  zsV  mz    II/18  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 67
2. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 18, 20, 46, 200
3. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 95
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 175, 218
5. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 190
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 173, 255, 358
7. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
8. Archiv organologů pražské Arcidiecéze. - Praha - Smíchov, sv. Václav
9. Archiv Š. Svoboda, r. 2015. - Nové Město na Moravě, sv. Kunhuta
10. Archiv Š. Svobody - Praha - Staré Město, sv. Havel
11. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2015 - Praha - Spořilov, sv. Anežka česká
12. SOA Příbram, FÚ Třebsko, Spisy, složka Varhany, spisy, bez sign. - Třebsko, Nanebevzetí Panny Marie
13. Sdělení varhanáře F. Nožiny, r. 2007.
14. Technická dokumentace ke stavbě varhan, r.1987-1995, archiv Štěpána Svobody - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
15. archiv Ing. Marka Čihaře
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail