Igra Praha
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy:1951,  -
Datum zániku firmy1992, -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1962  Praha - Nové Město, sv. Kříže  oV  mz    II/15         pozn.  
 1965  Praha - Malá Strana, sv. Tomáše  genoV               pozn.   D
 cca 1970  Světlá nad Sázavou, sv. Václava  rozšV  ek    II/14  E/E     pozn.  
 cca 1976  Praha - Zbraslav, sv. Jakuba  oV               pozn.  
 1980  Bojkovice, sv. Vavřince  restV               pozn.  
 cca 1980  Praha - Malá Strana, Panny Marie pod řetězem  Vs  pk    II/22  E      pozn.  
 1984  Praha - Hradčany, Panny Marie Královny Andělů  přV  ek    II/22  E      pozn.  
 1986  Praha - Prosek, sv. Václava  V  mz    II/18  E/E     pozn.  •
 1988  Jihlava, jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly  restV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 67
2. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 18, 20, 46, 200
3. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 95
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 175, 218
5. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 190
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 173, 255, 358
7. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
8. Archiv organologů pražské Arcidiecéze. - Praha - Smíchov, sv. Václav
9. Archiv Š. Svoboda, r. 2015. - Nové Město na Moravě, sv. Kunhuta
10. Archiv Š. Svobody - Praha - Staré Město, sv. Havel
11. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2015 - Praha - Spořilov, sv. Anežka česká
12. SOA Příbram, FÚ Třebsko, Spisy, složka Varhany, spisy, bez sign. - Třebsko, Nanebevzetí Panny Marie
13. Sdělení varhanáře F. Nožiny, r. 2007.
14. Technická dokumentace ke stavbě varhan, r.1987-1995, archiv Štěpána Svobody - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
15. archiv Ing. Marka Čihaře
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail