Jehmlich Orgelbau
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1808,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Praha - Podolí, sv. Michaela archanděla  V      II/16  E/E     pozn.  
 1901  Chabařovice, evangelický  trfV   mz    II/19  nE/nE     pozn.   D
 1901  ,  trfV   mz    II/19  nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 34
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 73, 114
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 38, 40, 77
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 26, 26
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 200
6. Katastr varhan, okr. Liberec, fol. 313 - Hrádek nad Nisou,
7. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail