Jentschke Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození: - , Horní Boříkovice
Datum a místo úmrtí©, Český Krumlov
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 119
2. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 14, 17, 21, 34
3. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 104
5. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
6. Fotografie varhan, neznámý zdroj. - Římov, sv. Duch
7. Katastr varhan. - Cetviny, Narození Panny Marie
8. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
9. nápis ve vzdušnici - Pořín, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail