Jentschke Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození: - , Horní Boříkovice
Datum a místo úmrtí©, Český Krumlov
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1827  Pěkná, sv. Anny  V  mz    I/9  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 119
2. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 14, 17, 21, 34
3. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 104
5. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
6. Fotografie varhan, neznámý zdroj. - Římov, sv. Duch
7. Katastr varhan. - Cetviny, Narození Panny Marie
8. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
9. nápis ve vzdušnici - Pořín, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail