Jentschke Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození: - , Horní Boříkovice
Datum a místo úmrtí©, Český Krumlov
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Římov, sv. Ducha  rozšV  mz    II  nE/E     pozn.  
 1818  Černice, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1819  Cetviny, Narození Panny Marie  V  mz    II/13  ?/?     pozn.  
 ? 1824  ¤ Kunžak, sv. Bartoloměje  V  mz    II/13         pozn.  
 1827  Malšín, sv. Markéty  V  mz    I/8  nE/E      • D
 1837  Kájov, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 119
2. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 14, 17, 21, 34
3. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 104
5. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
6. Fotografie varhan, neznámý zdroj. - Římov, sv. Duch
7. Katastr varhan. - Cetviny, Narození Panny Marie
8. Rekviziční katastr. - Kunžak, sv. Bartoloměj
9. nápis ve vzdušnici - Pořín, sv. Bartoloměj
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail