Jüstl Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, Lovosice
Datum a místo úmrtí©, Český Krumlov
Sňatek, datum, místo   Franziska Zettl, dcera po + mistru truhláři Johannu Zettlovi, 27.2.1840, Český Krumlov, oba z v Českém Krumlově č.39
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Jentschke Franz
           - převzal
           - místo Český Krumlov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s.
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 10, 12, 13, 13, 18, 21, 27, 27, 30, 33, 33
5. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s.
6. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 426, 501, 659, 827, 951
7. Datace: Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 480 - Hamry, Panna Maria Bolestná
8. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
9. Katastr varhan. - Hamry, Panna Maria Bolestná
10. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Lidmaň, Narození Panny Marie
11. Matrika oddaných Český Krumlov
12. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Pohorská Ves, sv. Linhart
13. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Vodňany, sv. Jan Křtitel
14. Nápis na uzávěru ventilové komory. - Javorná na Šumavě, sv. Anna
15. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Nová Včelnice, Nanebevzetí Panny Marie
16. Rekviziční katastr. - Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie
17. , s. 0
18. SOA Příbram, FÚ Těchnice, kniha kostelních účtů 1844-76 - Těchnice, sv. Štěpán
19. SOA Příbram, FÚ Těchnice, Inventář kostela z r. 1871. - Těchnice, sv. Štěpán
20. SOA Třeboň, matrika zemřelých Český Krumlov
21. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Křtěnov, sv. Prokop
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail