Jüstl Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, ©
Datum a místo úmrtí©, ©
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1850  Lodhéřov, sv. Petra a Pavla  přV            300 zl. k. m.    pozn.  
 1852  Pohorská Ves, sv. Linharta  V  mz    I/8  nE/nE     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 10, 12, 13, 13, 18, 21, 27, 27, 30, 33, 33
4. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s.
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 426, 501, 659, 827, 951
6. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
7. Katastr varhan. - Hamry, Panna Maria Bolestná
8. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Lidmaň, Narození Panny Marie
9. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Pohorská Ves, sv. Linhart
10. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Vodňany, sv. Jan Křtitel
11. Nápis na uzávěru ventilové komory. - Javorná na Šumavě, sv. Anna
12. Rekviziční katastr. - Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie
13. , s. 0
14. SOA Příbram, FÚ Těchnice, kniha kostelních účtů 1844-76 - Těchnice, sv. Štěpán
15. SOA Příbram, FÚ Těchnice, Inventář kostela z r. 1871. - Těchnice, sv. Štěpán
16. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Křtěnov, sv. Prokop
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail