Jüstl Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, ©
Datum a místo úmrtí©, ©
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Hamry, Panny Marie Bolestné  V  mz    I/8  ?/?     pozn.  
 1840  Chlum u Třeboně, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  mz    II/13  nE      pozn.  
 1845  Soběnov, sv. Mikuláše  V  mz    I/8         pozn.  
 1845  Malonty, sv. Bartoloměje  V  mz    I  ?/?     pozn.  
 1852  Pohorská Ves, sv. Linharta  V  mz    I/8  nE/nE     pozn.  •
 1859  Roseč, sv. Šimona a Judy  V  mz    I/6  ?/?  50 kr.    pozn.  
 1879  Zvonková, sv. Jana Nepomuckého  V  mz    I/9  ?/?     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 10, 12, 13, 13, 18, 21, 27, 27, 30, 33, 33
4. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s.
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 501, 659, 827, 951
6. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
7. Katastr varhan. - Hamry, Panna Maria Bolestná
8. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Lidmaň, Narození Panny Marie
9. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Pohorská Ves, sv. Linhart
10. Rekviziční katastr. - Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie
11. , s. 0
12. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Křtěnov, sv. Prokop
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail