Jüstl Franz
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©, Lovosice
Datum a místo úmrtí©, Český Krumlov
Sňatek, datum, místo   Franziska Zettl, dcera po + mistru truhláři Johannu Zettlovi, 27.2.1840, Český Krumlov, oba z v Českém Krumlově č.39
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Jentschke Franz
           - převzal
           - místo Český Krumlov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1859  Roseč, sv. Šimona a Judy  V  mz    I/6  ?/?  50 kr.    pozn.  
 1867  Nová Včelnice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/14  ?/?     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
2. Belis, J. - Šlajch, V.: Dějiny varhan cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna. Památky a příroda, s. 132
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s.
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 10, 12, 13, 13, 18, 21, 27, 27, 30, 33, 33
5. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s.
6. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 426, 501, 659, 827, 951
7. Datace: Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 480 - Hamry, Panna Maria Bolestná
8. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
9. Katastr varhan. - Hamry, Panna Maria Bolestná
10. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Lidmaň, Narození Panny Marie
11. Matrika oddaných Český Krumlov
12. NA, Katastr varhan, okr. Kaplice - Pohorská Ves, sv. Linhart
13. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Vodňany, sv. Jan Křtitel
14. Nápis na uzávěru ventilové komory. - Javorná na Šumavě, sv. Anna
15. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Nová Včelnice, Nanebevzetí Panny Marie
16. Rekviziční katastr. - Chraštice, Nanebevzetí Panny Marie
17. , s. 0
18. SOA Příbram, FÚ Těchnice, kniha kostelních účtů 1844-76 - Těchnice, sv. Štěpán
19. SOA Příbram, FÚ Těchnice, Inventář kostela z r. 1871. - Těchnice, sv. Štěpán
20. SOA Třeboň, matrika zemřelých Český Krumlov
21. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Křtěnov, sv. Prokop
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail