Káš Vojtěch
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí1921, Brno
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1903  Střílky, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1907  Dolní Bečva, sv. Antonína Paduánského  V  pk    II/12  E/E     pozn.  
 1907  Jevíčko, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  přV    15  II  E      pozn.  
 1909  Brno, sv. Michala  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 20, 90
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 185, 212, 235, 240
3. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 73
4. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 9
5. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1974,1999) - Velké Pavlovice, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail