Katzer Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1702, Králíky
Datum a místo úmrtí23. 7. 1764, Králíky
Sňatek, datum, místo   Anna Regina ( 1707 - 5. 4. 1774, Králíky ), -
Příbuzenské vztahy 1. Katzer Franz Karl - syn
Dílna - vyučen Halbich Jan Bohumír ml. - pravděpodobně
           - převzal
           - místo Králíky
           - vyučil Welzel Caspar st. - pravděpodobně
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1750  Karle, sv. Bartoloměje  V  mz      nE      pozn.  
 1754  Praha - Staré Město, minoritský kostel sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1756  Petrovice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/11  E/E  270 zl.    pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: Zachráníme konojedské varhany?. Zprávy památkové péče 1, 1995, roč.55, s. 29
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 74
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 207
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 63, 73, 82
5. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 99
6. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 92
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 74
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 43
9. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 79, 86, 173, 213
10. NA, ŘF, Revers z 6.11.1738 - Praha - Strahov, Narození Páně
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail