Kloss Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1885,  -
Datum a místo úmrtí1963, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1939  Trutnov - Horní Staré Město, sv. Václava  Vs  pv    II/15  E      pozn.  
 1940  Vilémov, poutní kostel Narození Panny Marie  V  p    II/13  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 42, 61
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 70, 83
3. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 21
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 176, 372
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 4, 14, 20, 70, 76, 93
6. archiv Ing. Marka Čihaře
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail