Kokštejn Ondřej
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1663,  -
Datum a místo úmrtí13. 5. 1748, Příbram
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Kokštejn František - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 476
2. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 88
3. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2015 - Lnáře, Nejsvětější Trojice
4. SObA Praha, MZ Příbram
5. Sdělení T. Horáka, r. 2010. - Příbram, sv. Jakub
6. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994, 2001
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail