Kokštejn Ondřej
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1663,  -
Datum a místo úmrtí13. 5. 1748, Příbram
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
1. Kokštejn František - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1727  Lnáře, klášter augustiniánů - kostel Nejsvětější Trojice  P  mz    I  E/E  179 zl. r.    pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 476
2. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 88
3. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2015 - Lnáře, Nejsvětější Trojice
4. SObA Praha, MZ Příbram
5. Sdělení T. Horáka, r. 2010. - Příbram, sv. Jakub
6. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994, 2001
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail