Kolb Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:29. 8. 1843, Pekařov
Datum a místo úmrtí4. 12. 1922, Pekařov
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Pekařov
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1896  Dolní Lipka, Panny Marie  V  mk    I/4  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fridrich, Z.: Varhany a flašinety z Pekařova. Acta UniversitatisPalackianae.Fac.paedagogica, 1984, s. 39, 40
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 112
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 76
4. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 236
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 93, 119
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 17, 32, 78
7. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. Erneuertes Gedenkbuch der Stadt=Pfarr=Kirche in Grulich im Königreiche Böhmen, Königgrazer Dioeces und Kreise, 2. svazek, Pag.36 - Králíky, sv. Michael Archanděl
8. Prohlídka nástroje, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Nová Seninka, sv. Jan Křtitel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail