Kuttler Jan
( Kodler, Johann )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:19. 6. 1769,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil Veith Alois
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1801  Mikulov, piaristický kostel sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1821  Horní Studénky, sv. Linharta  V  mz    I/13  nE/E  850 zl.    pozn.  
 1823  Zábřeh, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 80, 129
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 193, 232
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail