Kuttler Karel
( Karl )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 7. 9. 1797,  -
Datum a místo úmrtí? 25. 2. 1876, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1850  Šternberk, klášter augustiniánů - kostel Zvěstování Páně  V  mz    II/40  nE/nE     pozn.  
 1855  Ostrava, sv. Václava  oV            200 zl.    pozn.  
 1863  Místek, sv. Jana a Pavla  noV               pozn.  
 1866  Ostrava, sv. Václava  oV            360 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 35
2. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 25, 40, 40
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 80, 81
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 17, 22, 54, 78
5. www.kansky-brachtl.cz - Děrné, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail