Kuttler Karel
( Karl )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 7. 9. 1797,  -
Datum a místo úmrtí? 25. 2. 1876, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1849  Hnojice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/18  nE/E  1440 zl.    pozn.  
 1850  Šternberk, klášter augustiniánů - kostel Zvěstování Páně  V  mz    II/40  nE/nE     pozn.  
 cca 1850  Děrné, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/9  E/E     pozn.  
 1865  Frýdlant nad Ostravicí, sv. Bartoloměje  noV        ner      pozn.  
 1868  Šumperk, Zvěstování Panny Marie  V  mz    II/19  nE/E  2000 zl. rak. měny    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 35
2. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 25, 40, 40
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 80, 81
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 17, 22, 54, 78
5. www.kansky-brachtl.cz - Děrné, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail