Latzl Benedikt
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 3. 1818,  -
Datum a místo úmrtí8. 3. 1884, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Reinold Ignaz
           - převzal Reinold Ignaz
           - místo
           - vyučil Nix Ludvík
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1856  Dolní Kounice, sv. Petra a Pavla  noV            390 zl.    pozn.  
 1857  Mikulov, piaristický kostel sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1865  Strachotice, sv. Jiří  genoV               pozn.  
 1868  Sedlec u Mikulova, sv. Víta  přV               pozn.  
 1880  Kdousov, sv. Linharta  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 13
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 0, 81, 81, 82, 99
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 160, 163, 181, 229, 232, 254
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 47, 58
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail