Marcksteiner Valentin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1663,  -
Datum a místo úmrtí17. 9. 1702, -
Sňatek, datum, místo   Markéta Göschková, 16. 1., Teplá
Příbuzenské vztahy 1. Marcksteiner Leonard - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Teplá
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1693  Teplá, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 133
2. Tomší, L.: Tepelští varhanáři. Hudební nástroje 1,1996,, s. 25
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail