Mehnert Johann
   
 
(V databázi se nacházejí další údaje, které nemohou být zatím uveřejněny, pro více informací kontaktujte, prosím, správce databáze.)
 
Životní data:
Datum a místo narození:©,  -
Datum a místo úmrtí©, Písek, pražské předměstí č.135
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1812  Týn nad Vltavou, sv. Jakuba Většího  úprV               pozn.  
 1818  Senožaty, farní kostel sv. Jana Nepomuckého  V  mz    I/7  E/E     pozn.  •
 1842  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  nV  mz    II/24  ner   2000 zl.    pozn.  
 1843  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  úV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 10, 10
2. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
3. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182, 182
4. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 233
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 331
6. Laskavé sdělení B. Laňka, r. 2016 - Vlachovo Březí, Zvěstování Páně
7. SOA Třeboň, MZ Písek
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail