Melzer Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:6. 3. 1871,  -
Datum a místo úmrtí29. 11. 1958, Montreal , Kanada
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Mölzer Václav Michael - strýc
2. Mölzer Antonín st. - otec
3. Mölzer Antonín ml. - bratr
Dílna - vyučen Mölzer Antonín st.
           - převzal
           - místo Kutná Hora, Uhelná čp. 588 a 599
           - vyučil 1. Bílský František
2. Zadák Karel
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1924  Praha - Staré Město, sv. Ducha  Vs  pv    II/24  E      pozn.  
 1933  Malín, sv. Štěpána  V  pv    I/7  E/E     pozn.  •
 1934  Kondrac, sv. Bartoloměje  V  pv    I/7  E/E     pozn.  •
 1935  Zdebuzeves, sv. Anny  oMV            1500 Kč    pozn.  
 1936  Praha - Vinohrady, Nejsvětějšího Srdce Páně  V  pk    III/45  E/E     pozn.  •
 1938  Praha - Nové Město, sv. Voršily  V  pk    III/53  nE      pozn.  
 1940  Frenštát pod Radhoštěm, sv. Jana Křtitele  V        ?/?     pozn.  
 1942  Hořice, Narození Panny Marie  oV            2470 K    pozn.  
 1943  Třebechovice pod Orebem, sv. Ondřeje  V  pv    III  E/E  400000 Kč    pozn.  
 1944  Hořice, Narození Panny Marie  genoV            26000 Kč    pozn.  
 1944  Hořice, sv. Gotharda  oV               pozn.  
 1944  Hradec Králové, katedrála sv. Ducha  přV  pk    IV         pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 1
2. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 128
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28, 28, 30, 73
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 98, 123, 178, 181, 216
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 56
6. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 32, 52
7. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 8, 18
8. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 61, 184, 186
9. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 87, 88
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 436, 1260
11. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 185, 188, 232, 252
12. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 177, 180, 184, 189
13. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
14. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 56
15. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 55, 113, 128, 130, 133, 154, 203, 230, 236, 312, 373
16. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 9, 23, 26, 27, 35, 40, 41, 56, 58, 60, 75, 83
17. Archiv organologů pražské Arcidiecéze. - Praha - Kobylisy, sv. Terezie
18. FÚ Divišov, Liber memorabilium ab anno 1830 (Zdebuzeveská) - Zdebuzeves, sv. Anna
19. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Prosek, sv. Václav
20. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978, 2005) - Hodslavice,
21. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Kniha pamětní fary římskokatolické církve České Meziříčí, 1. díl, 1851-1994, citováno dle fotokopie uložené v Státním okresním archivu v Rychnově n/Kn pod sign. C 445/2-1, str. 353 - České Meziříčí, sv. Kateřina
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA Náchod, fond Okresní úřad Broumov, karton 173, 5 13/ 1-10, 1924 - 1935, korespondence z r. 1931 o platbě za opravu, shodně SOA Zámrsk, fond Velkostatek Police nad Metují, kart. 283, inv.č. 2202, dopisy patronátního úřadu z 21. dubna a 6. července 1931 - Machov, sv. Václav
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 - Localie Waltersdorf Gedenkbuch im Jahre 1846 verfast etc., uložena na faře v Bystřeci, str. 245 - Bystřec, sv. Jakub Větší
24. Liber memorabilium Přerov nad Labem, deponovaná na farním úřadě - Přerov nad Labem, sv. Vojtěch
25. NA, Náboženská matice, karton 401 - Praha - Staré Město, sv. Duch
26. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Mrtník, Narození Panny Marie
27. Nápis ve varhanách. - Stará Boleslav, Nanebevzetí Panny Marie
28. Prohlídka varhan, r. 1999. - Kondrac, sv. Bartoloměj
29. Rekviziční katastr. - Kutná Hora, sv. Jakub
30. SOkA Kolín, FÚ Ratenice, spisy - Ratenice, sv. Jakub
31. Sdělení P. Vlasatého - Praha - Vinohrady, Nejsvětější Srdce Páně
32. Sdělení varhanáře F. Bílského, r. 2011
33. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
34. nápis v hracím stole - Kouřim, sv. Štěpán
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail