Michek Dalibor
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1956,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1981  Chrašice, hřbitovní kostel sv. Martina  oV               pozn.  
 1983  Šlapanov, sv. Petra a Pavla  restV               pozn.  
 1984  Telč, zámecká kaple Všech Svatých  restP               pozn.  
 1984  Telč, farní kostel sv. Jakuba  restV               pozn.  
 1988  Batelov, sv. Petra a Pavla  restV               pozn.  
 2005  Litomyšl, zámecká kaple sv. Michaela  restP               pozn.  
 2007  Nové Město na Moravě, evangelický kostel  restV               pozn.  
 2011  Přibyslav, Narození sv. Jana Křtitele  restV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Koukal, P.: Historické varhany v Telči. Opus musicum 1991, s. 237, 238
2. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 95
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 260
4. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 152, 226
5. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 30, 33, 37, 49, 91
6. Die Stark-Orgeln der Zisterzienserinnen zu Altbrünn, s. 221 - Sněžné, sv. Kříž
7. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
8. Michek, D.: Restaurátorská zpráva - Varhanní stroj - Dílčí obnova - Přibyslav, r. 2011 - Přibyslav, Narození sv. Jana Křtitele
9. Prohlídka nástroje, Štěpán Svoboda, 2014 - Doubravník u Tišnova, Povýšení sv. Kříže
10. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Trpín, sv. Václav
11. Sdělení D. Michka, r. 2019 - Štítary, sv. Jiří
12. Sdělení D. Michka, r. 2021. - Nová Říše, sv. Petr a Pavel
13. Sdělení varhanáře D. Michka - Mýto, sv. Štěpán
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail