Mikša Ferdinand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:údajně 1829, Brno
Datum a místo úmrtí15. 2. 1880, Brno
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Mikša František - bratr
Dílna - vyučen Seyberth Joseph
           - převzal
           - místo 1. post 1850 - 1868 , Brno - Velká Nová ulice č. 75
2. , 1868 , Vídeň
3. , 1870 , Brno
           - vyučil Čápek Bedřich
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Elvert, C. d.: Die Orgelbau- und Organistenkunst in Mähren und Österreich-Schlesien. Notizen-Blatt 1891,No.10, s.
3. Elvert, C. d.: Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873, s.
4. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 84, 84, 84, 84
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 230, 270
7. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 308
9. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
10. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 5, 75, 90
11. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail