Mikša Ferdinand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:údajně 1829, Brno
Datum a místo úmrtí15. 2. 1880, Brno
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Mikša František - bratr
Dílna - vyučen Seyberth Joseph
           - převzal
           - místo 1. post 1850 - 1868 , Brno - Velká Nová ulice č. 75
2. , 1868 , Vídeň
3. , 1870 , Brno
           - vyučil Čápek Bedřich
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1858  Ždánice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/18  nE/nE     pozn.  
 1863  Vlkoš, Nanebevzetí Panny Marie  nV  mz    I/8  ner   700 zl. r.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Elvert, C. d.: Die Orgelbau- und Organistenkunst in Mähren und Österreich-Schlesien. Notizen-Blatt 1891,No.10, s.
3. Elvert, C. d.: Geschichte der Musik in Mähren und Österreich-Schlesien. Brünn 1873, s.
4. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 84, 84, 84, 84
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 230, 270
7. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
8. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 308
9. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
10. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 5, 21, 75, 90
11. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail