Mölzer Antonín st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 4. 1839, Chotusice
Datum a místo úmrtí8. 8. 1916, Kutná Hora
Sňatek, datum, místo   Augusta ( 1844 - 1906 ), -
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Josef - syn
2. Mölzer Antonín ml. - syn
3. Mölzer Václav Michael - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kutná Hora
           - vyučil Melzer Josef
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Chřenovice, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
   ?  Kolín - Zálabí, sv. Víta  V  pv    I/7  E/E     pozn.  
 1866  Polní Voděrady, Navštívení Panny Marie  V  mz    I/7  E/E     pozn.  • D
 1869  Ronov nad Doubravou, hřbitovní kostel sv. Kříže  V  m    I  trf-nE/trf-nE  482 zl.    pozn.  
 1875  Borovnice, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/14  E/E     pozn.  •
 1878  Vidice, sv. Mikuláše  V  mz    I/5  E/E     pozn.  •
 1880  Velim, sv. Vavřince  V  mk    I/9  E/E     pozn.  •
 1886  Zahrádka, sv. Víta  oV               pozn.  
 1888  Vilémov, sv. Václava  přV               pozn.  
 1888  Chotýšany, sv. Havla  V  mk    I/5  E/E     pozn.  •
 1889  Zahrádka, sv. Víta  oV               pozn.  
 1891  Vlašim, sv. Jiljí  V  mk    II/14  E/E     pozn.  •
 1892  Košice, Narození Panny Marie  V  mk    I/5  E/E     pozn.  •
 1893  Heřmaň, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1894  Lošany, sv. Jiří  V  mk    II/15  E/E     pozn.  •
 1894  Křivsoudov, Narození Panny Marie  V  mk  146  I/7  E/E     pozn.   D
 1895  Skála, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    II/10  E/E     pozn.  
 1896  Úžice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1897  Sloup, Panny Marie Bolestné  přV               pozn.  
 1898  Hněvkovice, sv. Bartoloměje  oV            540 K    pozn.  
 1900  Mladé Bříště, sv. Jana Křtitele  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1900  Ratboř, sv. Václava  V  pv    I/9  E/E     pozn.  •
 1901  Zbyslav, Nejsvětější Trojice  V  pv    I/9  E/E  2400 K    pozn.   D
 1904  Smolnice, sv. Bartoloměje  nV        ner      pozn.  
 1904  Panenský Týnec, sv. Jiří  V  pp    I/8  E/E  1792 K    pozn.  
 cca 1906  Semice, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1906  Bříství, Nalezení sv. Kříže  V  pk    I/8  E/E     pozn.  • D
 1908  Praha - Prosek, sv. Václava  V  pp    I/10  nE/nE     pozn.  
 1910  Kolín, děkanský kostel sv. Bartoloměje  V  p    III/36  E/E     pozn.  •
 1912  Nový Hradec Králové, sv. Antonína  V  pv      nE      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 23, 35, 42, 44, 66, 81
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 92, 112
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 31, 109, 154, 177, 191, 195
5. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 70, 72, 76, 91, 99, 101, 101
6. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 157, 639, 905
7. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 230
9. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
10. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 51, 53, 57, 66, 83, 84, 89, 99, 106, 108, 131, 150, 170, 185, 188, 201, 220, 242, 257, 279, 280, 283, 286, 287, 295, 302, 312, 333, 343, 383, 392, 396, 419, 432
11. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziní katastr. - Zibohlavy, sv. Martin
12. Cyrill XXXVI, str. 146 - Kolín, sv. Bartoloměj
13. Datace - T. Horák, r. 2009 - Borovnice, sv. Petr a Pavel
14. Fotografie varhan. - Nebovidy, sv. Petr a Pavel
15. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium - Uhlířské Janovice, sv. Alois
16. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium, p. 59 - Uhlířské Janovice, sv. Jiljí
17. FÚ: Liber memorabilium, p. 59. - Uhlířské Janovice, sv. Alois
18. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Prosek, sv. Václav
19. Katastr varhan, karton 614, okr. Náchod - Hořičky, sv. Duch
20. Katastr varhan, karton 615 - Semice, sv. Maří Magdalena
21. Katastr varhan, okr. Kutná Hora, fol. 228. - Sedlec, Nanebevzetí Panny Marie
22. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA Náchod, fond Archiv fary Machov, kniha 22, inventáře kostela sv. Václava - Machov, sv. Václav
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA ÚO, fond Okresní úřad Lanškroun, kart. 132 - datace, cena, autorství - Dlouhá Třebová, sv. Prokop
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011ex Gedenkbuch der Dechantei Adler Kostelec, str. 508 - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
25. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA ÚO, Sbírka kronik, č.56 (jinak kniha č.1), FÚ České Libchavy, Liber memorabilium parochiae Bohemo =Libhaviensis ab anno 1864, str. 49 - České Libchavy, sv. Vít
26. Liber memorabilium II, Nižbor, p. 68. - Stradonice, sv. Liborius
27. Magisterská diplomová práce, Karel Jung, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy - Citonice, sv. Jan a Pavel
28. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Slatiňany, sv. Martin
29. NA, Katastr varhan, okr. Domažlice. - Domažlice, sv. Antonín
30. Prohlídka nástroje, r. 2010. - Suchdol, sv. Markéta
31. Prohlídka varhan, r. 2009 - Dřevčice, sv. Bartoloměj
32. Prohlídka varhan, r. 2010. - Ovčáry, sv. Jakub
33. Rekviziční katastr - datace. - Košice, Narození Panny Marie
34. Rekviziční katastr, vikariát Dolní Kralovice - Zhoř, Nanebevzetí Panny Marie
35. Rekviziční katastr. - Drahobudice, Nejsvětější Trojice
36. Rekviziční katastr. - Čelákovice, Nanebevzetí Panny Marie
37. Sdělení varhanáře I. Boka, r. 2013. - Moraveč,
38. Tomší, L.: Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře. in: Cyril, roč. 1941, s. 16 - Kutná Hora, sv. Jakub
39. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
40. http://www.farnostdomazlice.cz/cd/fl/FL%202008-II-7.pdf - Domažlice, Narození Panny Marie
41. prohlídka varhan, r. 2008. Katastr varhan. - Bříství, Nalezení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail