Mölzer Antonín st.
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:30. 4. 1839, Chotusice
Datum a místo úmrtí8. 8. 1916, Kutná Hora
Sňatek, datum, místo   Augusta ( 1844 - 1906 ), -
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Josef - syn
2. Mölzer Antonín ml. - syn
3. Mölzer Václav Michael - bratr
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Kutná Hora
           - vyučil Melzer Josef
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Chřenovice, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
   ?  Kolín - Zálabí, sv. Víta  V  pv    I/7  E/E     pozn.  
 1866  Polní Voděrady, Navštívení Panny Marie  V  mz    I/7  E/E     pozn.  • D
 1869  Ronov nad Doubravou, hřbitovní kostel sv. Kříže  V  m    I  trf-nE/trf-nE  482 zl.    pozn.  
 1875  Borovnice, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/14  E/E     pozn.  •
 1878  Vidice, sv. Mikuláše  V  mz    I/5  E/E     pozn.  •
 1880  Velim, sv. Vavřince  V  mk    I/9  E/E     pozn.  •
 1886  Zahrádka, sv. Víta  oV               pozn.  
 1888  Vilémov, sv. Václava  přV               pozn.  
 1888  Chotýšany, sv. Havla  V  mk    I/5  E/E     pozn.  •
 1889  Zahrádka, sv. Víta  oV               pozn.  
 1891  Vlašim, sv. Jiljí  V  mk    II/14  E/E     pozn.  •
 1892  Košice, Narození Panny Marie  V  mk    I/5  E/E     pozn.  •
 1893  Heřmaň, sv. Václava  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1894  Lošany, sv. Jiří  V  mk    II/15  E/E     pozn.  •
 1894  Křivsoudov, Narození Panny Marie  V  mk  146  I/7  E/E     pozn.   D
 1895  Skála, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    II/10  E/E     pozn.  
 1896  Úžice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/6  E/E     pozn.  
 1897  Sloup, Panny Marie Bolestné  přV               pozn.  
 1898  Hněvkovice, sv. Bartoloměje  oV            540 K    pozn.  
 1900  Mladé Bříště, sv. Jana Křtitele  V  mk    I/8  E/E     pozn.  
 1900  Ratboř, sv. Václava  V  pv    I/9  E/E     pozn.  •
 1901  Zbyslav, Nejsvětější Trojice  V  pv    I/9  E/E  2400 K    pozn.   D
 1903  Citonice, sv. Jana a Pavla  V  pk    II/8  E/E     pozn.  
 1904  Smolnice, sv. Bartoloměje  nV        ner      pozn.  
 1904  Panenský Týnec, sv. Jiří  V  pp    I/8  E/E  1792 K    pozn.  
 cca 1906  Semice, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 1908  Praha - Prosek, sv. Václava  V  pp    I/10  nE/nE     pozn.  
 1910  Kolín, děkanský kostel sv. Bartoloměje  V  p    III/36  E/E     pozn.  •
 1912  Nový Hradec Králové, sv. Antonína  V  pv      nE      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 23, 35, 42, 44, 66, 81
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 92, 112
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 31, 109, 154, 177, 191, 195, 213, 215, 216, 221
5. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 70, 72, 76, 91, 99, 101, 101
6. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 157, 639, 905, 962
7. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 230
9. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
10. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 51, 53, 57, 66, 83, 84, 89, 99, 106, 108, 131, 150, 170, 185, 188, 201, 220, 242, 257, 279, 280, 283, 286, 287, 295, 302, 312, 333, 343, 383, 392, 396, 419, 432
11. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 17, 41
12. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziní katastr. - Zibohlavy, sv. Martin
13. Cyrill XXXVI, str. 146 - Kolín, sv. Bartoloměj
14. Datace - T. Horák, r. 2009 - Borovnice, sv. Petr a Pavel
15. Fotografie varhan. - Nebovidy, sv. Petr a Pavel
16. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium - Uhlířské Janovice, sv. Alois
17. FÚ Uhlířské Janovice, Liber memorabilium, p. 59 - Uhlířské Janovice, sv. Jiljí
18. FÚ: Liber memorabilium, p. 59. - Uhlířské Janovice, sv. Alois
19. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Prosek, sv. Václav
20. Katastr varhan, karton 614, okr. Náchod - Hořičky, sv. Duch
21. Katastr varhan, karton 615 - Semice, sv. Maří Magdalena
22. Katastr varhan, okr. Chotěboř - Nová Ves u Chotěboře, sv. Jan Nepomucký
23. Katastr varhan, okr. Kutná Hora, fol. 228. - Sedlec, Nanebevzetí Panny Marie
24. Katastr varhan, okr. Přelouč, fol.6 - Přelouč, Navštívení Panny Marie
25. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA Náchod, fond Archiv fary Machov, kniha 22, inventáře kostela sv. Václava - Machov, sv. Václav
26. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOkA ÚO, fond Okresní úřad Lanškroun, kart. 132 - datace, cena, autorství - Dlouhá Třebová, sv. Prokop
27. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011ex Gedenkbuch der Dechantei Adler Kostelec, str. 508 - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
28. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA ÚO, Sbírka kronik, č.56 (jinak kniha č.1), FÚ České Libchavy, Liber memorabilium parochiae Bohemo =Libhaviensis ab anno 1864, str. 49 - České Libchavy, sv. Vít
29. Liber memorabilium II, Nižbor, p. 68. - Stradonice, sv. Liborius
30. Magisterská diplomová práce, Karel Jung, Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy - Citonice, sv. Jan a Pavel
31. NA, Katastr varhan, okr. Chrudim. - Slatiňany, sv. Martin
32. NA, Katastr varhan, okr. Domažlice. - Domažlice, sv. Antonín
33. NA, Katastr varhan, okr. Plzeň - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
34. NA, Katastr varhan, okr. Přeštice - Merklín, sv. Mikuláš
35. NA, Katastr varhan, okr. Stříbro - Holýšov, sv. Petr a Pavel
36. Prohlídka nástroje, r. 2010. - Suchdol, sv. Markéta
37. Prohlídka varhan, r. 2009 - Dřevčice, sv. Bartoloměj
38. Prohlídka varhan, r. 2010. - Ovčáry, sv. Jakub
39. Rekviziční katastr - datace. - Košice, Narození Panny Marie
40. Rekviziční katastr, vikariát Dolní Kralovice - Zhoř, Nanebevzetí Panny Marie
41. Rekviziční katastr. - Drahobudice, Nejsvětější Trojice
42. Rekviziční katastr. - Čelákovice, Nanebevzetí Panny Marie
43. Sdělení varhanáře I. Boka, r. 2013. - Moraveč,
44. Tomší, L.: Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře. in: Cyril, roč. 1941, s. 16 - Kutná Hora, sv. Jakub
45. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
46. http://www.farnostdomazlice.cz/cd/fl/FL%202008-II-7.pdf - Domažlice, Narození Panny Marie
47. prohlídka varhan, r. 2008. Katastr varhan. - Bříství, Nalezení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail