Mölzer Václav Michael
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 11. 1830, Chotusice
Datum a místo úmrtí22. 10. 1899, Tábor
Sňatek, datum, místo   Anna, roz. Jindrová z Milevska (? - ante 1899), -
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Josef - synovec
2. Mölzer Antonín ml. - synovec
3. Mölzer Antonín st. - bratr
4. Melzer Vincenc (Čeněk) - syn
5. Skopek Vladimír - vnuk
6. Skopek Vincenc - zeť
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kutná Hora, od. r. 1859
2. Milevsko, od r. 1866
3. Tábor, od cca r. 1870
           - vyučil
           - předal Skopek Vincenc
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121, 121
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 66, 98, 177
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 26
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 28, 29, 29, 35, 46, 87, 89, 93, 98, 104, 143, 153, 156, 181, 225, 228, 275, 319, 370, 447, 501, 536, 584, 593, 637, 640, 659, 660, 734, 823, 827, 827, 848, 852, 953, 953, 961, 996, 1003, 1016, 1037, 1062, 1115, 1141, 1150, 1151, 1160, 1175, 1231
6. Svoboda, Š.: Varhany příbramska. Studie u autora, s. 0
7. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
8. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183, 183
9. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 307, 377
10. Katastr varhan, karton 614. - Milevsko, sv. Bartoloměj
11. Katastr varhan, okr. Milevsko - Chyšky, sv. Prokop
12. Katastr varhan, okr. Písek, fol. 685 - Chřešťovice, sv. Barbora
13. Katastr varhan. - Tábor, sv. Filip a Jakub
14. Laskavé sdělení Víta Honyse, r. 2016. - Strakonice, sv. Prokop
15. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Ratibořice, sv. Bartoloměj
16. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Vodňany, sv. Jan Křtitel
17. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Hlavňovice, sv. Jan Nepomucký
18. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Dolní Slověnice, sv. Mikuláš a sv. Linhart
19. Pamětní kniha fary Nákří - na www.nakri.cz - Nákří, sv. Petr a Pavel
20. , s. 0
21. Prohlídka varhan, srpen 2020, ŠS. - Chřešťovice, sv. Jan Křtitel
22. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, 2019. - Rapšach, sv. Zikmund
23. Rekviziční katastr, vik. Písek. - Putim, sv. Vavřinec
24. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Lutová, Všech Svatých
25. Rekviziční katastr. - Zalužany, sv. Karel Boromejský
26. , s. 0
27. SOA Tábor, fond varhanář Skopek - Kydliny, sv. Václav
28. SOA Třeboň, FÚ Tábor, matrika zemřelých.
29. SOkA Kolín, FÚ Nová Ves, Kniha kostelních účtů 1837-1899 - Nová Ves, sv. Václav
30. SOkA Třeboň, Archiv obce Stříbřec, Obecní pamětní kniha - Stříbřec, sv. Jan Nepomucký
31. Sdělení p. Petera Nožiny. - Hrejkovice, sv. Jan Nepomucký
32. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Pohnání, sv. Prokop
33. Tomší, L.: Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře. in: Cyril, roč. 1941, s. 16 - Kutná Hora, sv. Jakub
34. Záměr na záchranu varhan, Š. Svoboda, r. 2015 - Votice, sv. Václav
35. nápis na píšťale - Sepekov, Jména P. M.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail