Mölzer Václav Michael
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 11. 1830, Chotusice
Datum a místo úmrtí22. 10. 1899, Tábor
Sňatek, datum, místo   Anna, roz. Jindrová z Milevska (? - ante 1899), -
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Josef - synovec
2. Mölzer Antonín ml. - synovec
3. Mölzer Antonín st. - bratr
4. Melzer Vincenc (Čeněk) - syn
5. Skopek Vladimír - vnuk
6. Skopek Vincenc - zeť
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kutná Hora, od. r. 1859
2. Milevsko, od r. 1866
3. Tábor, od cca r. 1870
           - vyučil
           - předal Skopek Vincenc
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1860  Rohozec, sv. Maří Magdaleny  P  mz    I/5  E/E     pozn.  • D
 1864  Turkovice, sv. Martina  V  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1879  Modrá Hůrka, Nanebevzetí Panny Marie  V      I/10  ?/?  2260 K    pozn.  
 1880  Písek, klášter dominikánů - kostel Povýšení sv. Kříže  oV            126     pozn.  
 1896  Vodňany, Narození Panny Marie  přV               pozn.  
 1897  Nákří, sv. Petra a Pavla  V  mk    I         pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121, 121
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 98, 177
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 26
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 46, 87, 89, 93, 98, 104, 143, 153, 156, 181, 225, 228, 275, 319, 370, 447, 501, 536, 584, 593, 637, 640, 659, 734, 823, 827, 827, 953, 953, 961, 1003, 1016, 1062, 1141, 1150, 1151, 1160, 1231
6. Svoboda, Š.: Varhany příbramska. Studie u autora, s. 0
7. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
8. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183, 183
9. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 307, 377
10. Katastr varhan, karton 614. - Milevsko, sv. Bartoloměj
11. Katastr varhan, okr. Milevsko - Chyšky, sv. Prokop
12. Katastr varhan. - Tábor, sv. Filip a Jakub
13. Laskavé sdělení Víta Honyse, r. 2016. - Strakonice, sv. Prokop
14. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Ratibořice, sv. Bartoloměj
15. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Hlavňovice, sv. Jan Nepomucký
16. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Dolní Slověnice, sv. Mikuláš a sv. Linhart
17. Pamětní kniha fary Nákří - na www.nakri.cz - Nákří, sv. Petr a Pavel
18. , s. 0
19. Rekviziční katastr, vik. Písek. - Putim, sv. Vavřinec
20. Rekviziční katastr. - Zalužany, sv. Karel Boromejský
21. , s. 0
22. SOA Třeboň, FÚ Tábor, matrika zemřelých.
23. SOkA Kolín, FÚ Nová Ves, Kniha kostelních účtů 1837-1899 - Nová Ves, sv. Václav
24. SOkA Třeboň, Archiv obce Stříbřec, Obecní pamětní kniha - Stříbřec, sv. Jan Nepomucký
25. Sdělení p. Petera Nožiny. - Hrejkovice, sv. Jan Nepomucký
26. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Pohnání, sv. Prokop
27. Tomší, L.: Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře. in: Cyril, roč. 1941, s. 16 - Kutná Hora, sv. Jakub
28. Záměr na záchranu varhan, Š. Svoboda, r. 2015 - Votice, sv. Václav
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail