Mölzer Václav Michael
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 11. 1830, Chotusice
Datum a místo úmrtí22. 10. 1899, Tábor
Sňatek, datum, místo   Anna, roz. Jindrová z Milevska (? - ante 1899), -
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Josef - synovec
2. Mölzer Antonín ml. - synovec
3. Mölzer Antonín st. - bratr
4. Melzer Vincenc (Čeněk) - syn
5. Skopek Vladimír - vnuk
6. Skopek Vincenc - zeť
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kutná Hora, od. r. 1859
2. Milevsko, od r. 1866
3. Tábor, od cca r. 1870
           - vyučil
           - předal Skopek Vincenc
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1873  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  noV            283 zl.    pozn.  
 1875  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  oV            262 zl.    pozn.  
 1877  Ševětín, sv. Mikuláše  V  mz    I/9  ?/?     pozn.  •
 1882  Lomnice nad Lužnicí, sv. Jana Křtitele  V  m    I/12  ?/?     pozn.   D
 1885  Pohnání, sv. Prokopa  V  m    I/8  ?/?     pozn.  • D
 1887  Stachy, farní kostel Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1892  Štěkeň, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121, 121
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 98, 177
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 26
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 29, 29, 35, 46, 87, 89, 93, 98, 104, 143, 153, 156, 181, 225, 228, 275, 319, 370, 447, 501, 536, 584, 593, 637, 640, 659, 734, 823, 827, 827, 848, 852, 953, 953, 961, 996, 1003, 1016, 1037, 1062, 1115, 1141, 1150, 1151, 1160, 1231
6. Svoboda, Š.: Varhany příbramska. Studie u autora, s. 0
7. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
8. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183, 183
9. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 307, 377
10. Katastr varhan, karton 614. - Milevsko, sv. Bartoloměj
11. Katastr varhan, okr. Milevsko - Chyšky, sv. Prokop
12. Katastr varhan. - Tábor, sv. Filip a Jakub
13. Laskavé sdělení Víta Honyse, r. 2016. - Strakonice, sv. Prokop
14. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Ratibořice, sv. Bartoloměj
15. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Vodňany, sv. Jan Křtitel
16. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Hlavňovice, sv. Jan Nepomucký
17. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Dolní Slověnice, sv. Mikuláš a sv. Linhart
18. Pamětní kniha fary Nákří - na www.nakri.cz - Nákří, sv. Petr a Pavel
19. , s. 0
20. Prohlídka varhan, srpen 2020, ŠS. - Chřešťovice, sv. Jan Křtitel
21. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, 2019. - Rapšach, sv. Zikmund
22. Rekviziční katastr, vik. Písek. - Putim, sv. Vavřinec
23. Rekviziční katastr. - Zalužany, sv. Karel Boromejský
24. , s. 0
25. SOA Třeboň, FÚ Tábor, matrika zemřelých.
26. SOkA Kolín, FÚ Nová Ves, Kniha kostelních účtů 1837-1899 - Nová Ves, sv. Václav
27. SOkA Třeboň, Archiv obce Stříbřec, Obecní pamětní kniha - Stříbřec, sv. Jan Nepomucký
28. Sdělení p. Petera Nožiny. - Hrejkovice, sv. Jan Nepomucký
29. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Pohnání, sv. Prokop
30. Tomší, L.: Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře. in: Cyril, roč. 1941, s. 16 - Kutná Hora, sv. Jakub
31. Záměr na záchranu varhan, Š. Svoboda, r. 2015 - Votice, sv. Václav
32. nápis na píšťale - Sepekov, Jména P. M.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail