Mölzer Václav Michael
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:7. 11. 1830, Chotusice
Datum a místo úmrtí22. 10. 1899, Tábor
Sňatek, datum, místo   Anna, roz. Jindrová z Milevska (? - ante 1899), -
Příbuzenské vztahy 1. Melzer Josef - synovec
2. Mölzer Antonín ml. - synovec
3. Mölzer Antonín st. - bratr
4. Melzer Vincenc (Čeněk) - syn
5. Skopek Vladimír - vnuk
6. Skopek Vincenc - zeť
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kutná Hora, od. r. 1859
2. Milevsko, od r. 1866
3. Tábor, od cca r. 1870
           - vyučil
           - předal Skopek Vincenc
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1860  Rohozec, sv. Maří Magdaleny  P  mz    I/5  E/E     pozn.  • D
 1864  Turkovice, sv. Martina  V  mz    I  nE/nE     pozn.  
 1866  Milevsko, sv. Bartoloměje  V  mz    II/20  ?/?     pozn.  • D
 1867  Hrejkovice, kaple sv. Jana Nepomuckého  P  mz    I/2  E/E  15 kr.    pozn.  
 1868  Hrejkovice, kaple sv. Jana Nepomuckého  doV            20 zl.    pozn.  
 1868  Janov u Soběslavi, sv. Jana Nepomuckého  V  m    I  nE/nE     pozn.  •
 1872  Předbořice, sv. Filipa a Jakuba  oV               pozn.  
 1873  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  noV            283 zl.    pozn.  
 1874  Mirotice, sv. Jiljí  V  mz    II/13  ?/?      
 1875  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  oV            262 zl.    pozn.  
 1877  Ševětín, sv. Mikuláše  V  mz    I/9  ?/?     pozn.  •
 1878  Lašovice, Navštívení Panny Marie  oV            90 K    pozn.  
 1879  Modrá Hůrka, Nanebevzetí Panny Marie  V      I/10  ?/?  2260 K    pozn.  
 1880  Písek, klášter dominikánů - kostel Povýšení sv. Kříže  oV            126     pozn.  
 1882  Lomnice nad Lužnicí, sv. Jana Křtitele  V  m    I/12  ?/?     pozn.   D
 1882  Janov u Soběslavi, sv. Jana Nepomuckého  trfV   m    I/10         pozn.  • D
 1882  Praha, neznámý typ objektu  trfV   m    I/10  E/E     pozn.  
 1882  Předbořice, sv. Filipa a Jakuba  oV            100 K    pozn.  
 1883  Zalužany, sv. Karla Boromejského  V  mk    I/6  ?/?  900 K    pozn.  
 1885  Pohnání, sv. Prokopa  V  m    I/8  ?/?     pozn.  • D
 1885  Stražiště, sv. Jana Křtitele  +ped               pozn.  
 1886  Tábor, hřbitovní kostel sv. Filipa a Jakuba  oV               pozn.  
 1886  Malšice, Nejsvětější Trojice  oV            560 K    pozn.  
 1887  Stachy, farní kostel Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1892  Štěkeň, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1893  Pacov, děkanský kostel sv. Michaela archanděla  přV            800 K    pozn.  
 1896  Vodňany, Narození Panny Marie  přV               pozn.  
 1897  Nákří, sv. Petra a Pavla  V  mk    I         pozn.  •
 1897  Sudoměřice u Bechyně, Všech Svatých  oV            30 zl.    pozn.  
 1899  Malšice, Nejsvětější Trojice  oV            175 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 121, 121
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 66, 98, 177
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 26
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 28, 29, 29, 35, 46, 87, 89, 93, 98, 104, 143, 153, 156, 181, 225, 228, 275, 319, 370, 447, 501, 536, 584, 593, 637, 640, 659, 660, 734, 823, 827, 827, 848, 852, 953, 953, 961, 996, 1003, 1016, 1037, 1062, 1115, 1141, 1150, 1151, 1160, 1175, 1231
6. Svoboda, Š.: Varhany příbramska. Studie u autora, s. 0
7. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 210
8. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183, 183
9. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 307, 377
10. Katastr varhan, karton 614. - Milevsko, sv. Bartoloměj
11. Katastr varhan, okr. Milevsko - Chyšky, sv. Prokop
12. Katastr varhan, okr. Písek, fol. 685 - Chřešťovice, sv. Barbora
13. Katastr varhan. - Tábor, sv. Filip a Jakub
14. Laskavé sdělení Víta Honyse, r. 2016. - Strakonice, sv. Prokop
15. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Ratibořice, sv. Bartoloměj
16. NA, Katastr varhan, okr. Písek - Vodňany, sv. Jan Křtitel
17. NA, Rekviziční katastr, karton 70 - Hlavňovice, sv. Jan Nepomucký
18. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Dolní Slověnice, sv. Mikuláš a sv. Linhart
19. Pamětní kniha fary Nákří - na www.nakri.cz - Nákří, sv. Petr a Pavel
20. , s. 0
21. Prohlídka varhan, srpen 2020, ŠS. - Chřešťovice, sv. Jan Křtitel
22. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, 2019. - Rapšach, sv. Zikmund
23. Rekviziční katastr, vik. Písek. - Putim, sv. Vavřinec
24. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Lutová, Všech Svatých
25. Rekviziční katastr. - Zalužany, sv. Karel Boromejský
26. , s. 0
27. SOA Tábor, fond varhanář Skopek - Kydliny, sv. Václav
28. SOA Třeboň, FÚ Tábor, matrika zemřelých.
29. SOkA Kolín, FÚ Nová Ves, Kniha kostelních účtů 1837-1899 - Nová Ves, sv. Václav
30. SOkA Třeboň, Archiv obce Stříbřec, Obecní pamětní kniha - Stříbřec, sv. Jan Nepomucký
31. Sdělení p. Petera Nožiny. - Hrejkovice, sv. Jan Nepomucký
32. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Pohnání, sv. Prokop
33. Tomší, L.: Nejstarší dochované varhany v Kutné Hoře. in: Cyril, roč. 1941, s. 16 - Kutná Hora, sv. Jakub
34. Záměr na záchranu varhan, Š. Svoboda, r. 2015 - Votice, sv. Václav
35. nápis na píšťale - Sepekov, Jména P. M.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail