Mrázek Václav Adalbert
( Jan )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1812, Turnov
Datum a místo úmrtípost 1854, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1836  Bechlín, sv. Václava  noV      I/6  ner   35 kr.    pozn.  
 1836  Ledčice, sv. Václava  oV            25 zl.    pozn.  
 1836  Čistá, sv. Václava  oV               pozn.  
 1837  Ledčice, sv. Václava  oV            15 zl. v. m.    pozn.  
 1840  Bezděz, sv. Jiljí  oV         /?  20 zl.    pozn.  
 1842  Černčice, sv. Vavřince  noP            93 zl.    pozn.  
 1842  Lužec nad Vltavou, sv. Jiljí  oV            40 kr.    pozn.  
 1844  Turnov, františkánský kostel sv. Františka z Assisi  trfV                pozn.  
 1844  Kněžmost, sv. Františka Serafínského  trfV                pozn.  
 1846  Radonice nad Ohří, Povýšení sv. Kříže  přV            80 zl.    pozn.  
 1848  Obora, sv. Kateřiny  rV            205 zl.    pozn.  
 1850  Cítoliby, sv. Jakuba Většího  noV            96 zl.    pozn.  
 ante 1850  Černčice, sv. Vavřince  oP            93 zl.    pozn.  
 1851  ¤ Koštice, sv. Antonína Paduánského  oV            30 kr.    pozn.  
 1852  Řehlovice, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 38, 59, 61, 71, 105, 110, 113
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 43, 43, 61, 88, 105
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 50, 72, 78, 80, 126
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 56, 65
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 41, 67
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 145
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 22
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail