Mrázek Václav Adalbert
( Jan )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1812, Turnov
Datum a místo úmrtípost 1854, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1839  Bezdědice, sv. Václava  oV            35 zl. k. m.    pozn.  
 1839  ¤ Jablonec, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1842  Liběšice, Nanebevzetí Panny Marie  noV        ner      pozn.  
 1842  Úštěk, sv. Petra a Pavla  oV            97 zl.    pozn.  
 1843  Libochovany, Narození Panny Marie  rozV               pozn.  
 1843  Libochovany, Narození Panny Marie  noV        ner   79 zl. k. m.    pozn.  
 1850  Třebívlice, sv. Václava  noV        ner   63 zl. k. m.    pozn.  
 1852  Litoměřice, děkanský kostel Všech Svatých  noV            216 zl. k. m.    pozn.  
 1852  Sulejovice, Nejsvětější Trojice  nV  mz    I/6  ner   290 zl. k. m.    pozn.   D
 1852  Čížkovice, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 111
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 38, 59, 61, 71, 105, 110, 113
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 43, 43, 61, 88, 105
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s. 0
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 50, 72, 78, 80, 126
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 32, 56, 65
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 41, 67
8. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 145
9. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 22
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail