Müller Johann Konstantin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 21. 5. 1784, Nepomyšl
Datum a místo úmrtí6. 5. 1856, Nepomyšl
Sňatek, datum, místo   Anna Grögorová ( 1789 - 1845 ), -
Příbuzenské vztahy 1. Müller Johann Ferdinand - otec
Dílna - vyučen Müller Johann Ferdinand
           - převzal Müller Johann Ferdinand
           - místo Nepomyšl
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1821  Měděnec, Narození Panny Marie  nV  mz      ner      pozn.  
 1825  Most, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1834  Valeč, zámecký kostel Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 17,20, 30, 30,31, 39, 60, 61, 66, 70, 77, 77, 80, 82, 82, 85, 85, 85, 89, 94, 97, 98, 101, 104, 117, 120
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517, 551
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95
4. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10
5. Svoboda, Š.: Dokumentace varhan, r. 2012. - Valeč, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail