Müller Johann Konstantin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 21. 5. 1784, Nepomyšl
Datum a místo úmrtí6. 5. 1856, Nepomyšl
Sňatek, datum, místo   Anna Grögorová ( 1789 - 1845 ), -
Příbuzenské vztahy 1. Müller Johann Ferdinand - otec
Dílna - vyučen Müller Johann Ferdinand
           - převzal Müller Johann Ferdinand
           - místo Nepomyšl
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 17,20, 30, 30,31, 39, 60, 61, 66, 70, 77, 77, 80, 82, 82, 85, 85, 85, 89, 94, 97, 98, 101, 104, 117, 120
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517, 551
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95
4. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10
5. Svoboda, Š.: Dokumentace varhan, r. 2012. - Valeč, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail