Müller Johann Konstantin
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 21. 5. 1784, Nepomyšl
Datum a místo úmrtí6. 5. 1856, Nepomyšl
Sňatek, datum, místo   Anna Grögorová ( 1789 - 1845 ), -
Příbuzenské vztahy 1. Müller Johann Ferdinand - otec
Dílna - vyučen Müller Johann Ferdinand
           - převzal Müller Johann Ferdinand
           - místo Nepomyšl
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1837  Liběšice, sv. Martina  rV            300 zl.    pozn.  
 1839  Buškovice, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1845  Manětín, sv. Barbory  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 17,20, 30, 30,31, 39, 60, 61, 66, 70, 77, 77, 80, 82, 82, 85, 85, 85, 89, 94, 97, 98, 101, 104, 117, 120
2. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 517, 551
3. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95
4. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10
5. Svoboda, Š.: Dokumentace varhan, r. 2012. - Valeč, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail