Müller Kryštof
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:22. 11. 1846,  -
Datum a místo úmrtí1924, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Pomezí
2. , Ušovice u Mariánských Lázní
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1889  Michalovy Hory, sv. Michaela archanděla  V  m    I/7  ?/?     pozn.  
 1891  Teplá, klášterní kostel Zvěstování Panny Marie  oV               pozn.  
 1896  Okrouhlé Hradiště, sv. Jana Křtitele  V      I/7  ?/?     pozn.  
 cca 1900  Erpužice, sv. Markéty  V      I/9  ?/?     pozn.  
 circa 1900  Kšice, Nanebevzetí Panny Marie  V      I/8  ?/?     pozn.  
 1900  Pístov, sv. Bartoloměje  V      I/7  ?/?     pozn.  
 1902  Planá u Mariánských Lázní, Nanebevzetí Panny Marie  V      II/20  E/E     pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 130
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 64
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 640, 661, 1082
4. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s. 0
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 135
6. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 6, 7, 11, 23, 31, 35, 41, 46, 48, 51, 53, 56, 57
7. Tomší, L.: Varhanáři z Pomezí nad Ohří. Hudební nástroje 1,1997,, s. 32,33
8. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 9, 14, 15, 16, 18, 18, 24
9. Katastr varhan, karton 613, okr. Aš - Hazlov, Povýšení sv. Kříže
10. Katastr varhan, karton 615, okr. Přeštice - Řenče, sv. Cyril a Metoděj
11. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Mnichov u Mariánských Lázní, sv. Petr a Pavel
12. NA, Rekviziční katastr, karton 69 - Most, Nanebevzetí Panny Marie
13. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Přečaply, sv. Matouš
14. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Malý Háj, Nejsvětější Trojice
15. Prohlídka varhan, Š. Svoboda, r. 2011 - Mariánské Lázně, Nanebevzetí Panny Marie
16. Rekviziční katastr, karton 71 - Svatý Vojtěch, sv. Vojtěch
17. Rekviziční katastr, vik. Bor - Bor u Tachova, sv. Mikuláš
18. Rekviziční katastr, vik. Cheb. - Skalná, sv. Jan Křtitel
19. Rekviziční katastr, vik. Horšovský Týn. - Lučina, sv. Jiří
20. Rekviziční katastr, vik. Kraslice - Nový Kostel, Povýšení sv. Kříže
21. Rekviziční katastr, vik. Most. - Most, sv. Václav
22. Rekviziční katastr, vik. Teplá. - Dolní Jamné, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail