Mundt Johann Heinrich
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 15. 11. 1632, Kolín nad Rýnem
Datum a místo úmrtí18. 3. 1691, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Artman Hieronymus
           - převzal
           - místo Praha, Dlouhá třída, dům "U zlaté štiky"
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 post 1668  Kralovice, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/12  E/E     pozn.  
 *1684  Praha - Nové Město, augustiniánský kostel sv. Václava  V  mz    I/10  nE/?  400 zl. r.    pozn.   D
 ante 1691  Sázava, klášter benediktinů - kostel sv. Prokopa  V  mz    I/10  E-trf/trf-E     pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Culka, Z.: Pražské varhanářské smlouvy ze 17. a 18. století, s. 378
2. Honys, V.: Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012, s. 9
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 109
4. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 104, 151
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 31, 35
6. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře J.J.Mundta. Hudební nástroje 4,1982,, s. 137,139, 138
7. Archiv organologa Arcidiecéze pražské. - Praha - Staré Město, Matka Boží před Týnem
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail