Nedvěd Jan Václav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Nedvěd Martin Leopold - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Slaný
           - vyučil
           - předal Nedvěd Martin Leopold
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1665  Smečno, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1675  Smečno, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1679  Smečno, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 1690  Smečno, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 5, 5, 5, 5
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 82
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 137
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 846
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail