Neusser Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:19. 10. 1807, Nový Jičín
Datum a místo úmrtí1. 7. 1878, Nový Jičín
Sňatek, datum, místo   Josefa Čípová, 26. 11. 1833
Příbuzenské vztahy 1. Neusser Karel Boromejský Antonín - syn
2. Josef Neusser - otec
3. Zuzana roz. Ritzová
Dílna - vyučen Staudinger Fabián Šebestián Antonín
           - převzal
           - místo Nový Jičín
           - vyučil Neusser Karel Boromejský Antonín
           - předal Neusser Karel Boromejský Antonín
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1847  Fryčovice, Nanebevzetí Panny Marie  viV            30 kr.    pozn.  
 1864  Frýdlant nad Ostravicí, sv. Bartoloměje  nrV  mz    II/13  ner      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Hromádka, Z.: Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s.
2. Hromádka, Z.: Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. Hudební nástroje 27, 1990,, s.
3. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 31, 34
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 40
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 120
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 259
7. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
8. Sehnal, J.: Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu. Vlastivědný věstník moravský 29,1977,, s.
9. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
10. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173,174, 174, 176, 176,177, 177, 178, 179, 180, 180,181, 181, 182, 183, 184, 184,185, 185, 186, 187, 188, 188, 189, 189, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 191, 191, 191, 192, 192, 192, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 199, 199, 199, 199
11. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
12. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail