Neusser Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:19. 10. 1807, Nový Jičín
Datum a místo úmrtí1. 7. 1878, Nový Jičín
Sňatek, datum, místo   Josefa Čípová, 26. 11. 1833
Příbuzenské vztahy 1. Neusser Karel Boromejský Antonín - syn
2. Josef Neusser - otec
3. Zuzana roz. Ritzová
Dílna - vyučen Staudinger Fabián Šebestián Antonín
           - převzal
           - místo Nový Jičín
           - vyučil Neusser Karel Boromejský Antonín
           - předal Neusser Karel Boromejský Antonín
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1773  Albrechtice, Navštívení Panny Marie  oP            9 zl.    pozn.  
 1827  Hukovice, Navštívení Panny Marie  V  mz    I/8  E-trf/?     pozn.  
 1830  Brušperk, sv. Jiří  lV               pozn.  
 1834  Frýdek, farní kostel sv. Jana Křtitele  V  mz    II/16  nE/nE  680 zl.    pozn.   D
 1834  Hukovice, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1835  Frýdek, poutní kostel Panny Marie  oV               pozn.  
 1835  Dobrá u Frýdku, sv. Jiří  oV               pozn.  
 1835  Bruzovice, sv. Stanislava  oV               pozn.  
 1835  Dolejší Kunčice, sv. Vavřince  lP               pozn.  
 1837  Místek, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1839  Bílavsko, sv. Bartoloměje  oV  mz    I/10         pozn.  
 1840  Bystřice pod Hostýnem, sv. Jiljí  přV  mz    II/19  nE/nE  600 zl.    pozn.   D
 1841  Hodslavice, kostel evangelického augsburského vyznání  V  mz    I/8  nE/nE  320 zl.    pozn.   D
 1841  Bystřice pod Hostýnem, sv. Jiljí  lV               pozn.  
 1841  Hukovice, Navštívení Panny Marie  čV+lV               pozn.  
 1842  Horní Bečva,  oV               pozn.  
 1843  Bernartice nad Odrou, Navštívení Panny Marie  V  mz    I/9  nE/nE  346 zl.    pozn.   D
 1843  Bernartice nad Odrou, Navštívení Panny Marie  lV               pozn.  
 1846  Bruzovice, sv. Stanislava  t-nkV               pozn.  
 1848  Jasenná, sv. Maří Magdaleny  lV               pozn.  
 1848  Bílavsko, sv. Bartoloměje  lV               pozn.  
 1848  Albrechtice, Navštívení Panny Marie  lP               pozn.  
 1848  Hladké Životice,  oV               pozn.  
 1849  Fryčovice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    I/9  trf-nE/nE  350 zl.    pozn.   D
 1849  Hustopeče nad Bečvou,  oMV               pozn.  
 1850  Bělotín, sv. Jiří  doV  mz    I/11  nE/nE     pozn.  
 1851  Hranice na Moravě, Stětí sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1851  Bělotín, sv. Jiří  lV               pozn.  
 1852  Hošťálková, modlitebna evangelického augsburského vyznání  V  mz    I/10  ?/?     pozn.  
 1853  Hošťálková, modlitebna evangelického augsburského vyznání  lV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Hromádka, Z.: Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s.
2. Hromádka, Z.: Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. Hudební nástroje 27, 1990,, s.
3. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 31, 34
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 40
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 120
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 259
7. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
8. Sehnal, J.: Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu. Vlastivědný věstník moravský 29,1977,, s.
9. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
10. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173,174, 174, 176, 176,177, 177, 178, 179, 180, 180,181, 181, 182, 183, 184, 184,185, 185, 186, 187, 188, 188, 189, 189, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 191, 191, 191, 192, 192, 192, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 199, 199, 199, 199
11. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
12. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail