Neusser Johann
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:19. 10. 1807, Nový Jičín
Datum a místo úmrtí1. 7. 1878, Nový Jičín
Sňatek, datum, místo   Josefa Čípová, 26. 11. 1833
Příbuzenské vztahy 1. Neusser Karel Boromejský Antonín - syn
2. Josef Neusser - otec
3. Zuzana roz. Ritzová
Dílna - vyučen Staudinger Fabián Šebestián Antonín
           - převzal
           - místo Nový Jičín
           - vyučil Neusser Karel Boromejský Antonín
           - předal Neusser Karel Boromejský Antonín
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Hromádka, Z.: Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s.
2. Hromádka, Z.: Pozastavení nad tvorbou varhanáře Johanna Neussera. Hudební nástroje 27, 1990,, s.
3. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 31, 34
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 40
5. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 120
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 259
7. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
8. Sehnal, J.: Vzácný hudební nástroj v Mniší u Frenštátu. Vlastivědný věstník moravský 29,1977,, s.
9. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
10. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. , 168, 169, 170, 171, 172, 173, 173,174, 174, 176, 176,177, 177, 178, 179, 180, 180,181, 181, 182, 183, 184, 184,185, 185, 186, 187, 188, 188, 189, 189, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 190, 191, 191, 191, 192, 192, 192, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 193, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 194, 195, 195, 195, 195, 195, 195, 196, 196, 197, 197, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 199, 199, 199, 199
11. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
12. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 76
13. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail