Neusser Karel Boromejský Antonín
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:2. 11. 1844, Nový Jičín
Datum a místo úmrtí9. 2. 1925, Nový Jičín
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Neusser Johann - otec
2. Josefa roz. Čípová
Dílna - vyučen 1. Neusser Johann
2. Loyp Josef
           - převzal Neusser Johann
           - místo Nový Jičín
           - vyučil Hrabovský Josef
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Nové Zvolání, Nejsvětějšího Srdce Páně  V  pp    II/14  ?/?     pozn.  
 1881  Příbor, piaristický kostel sv. Valentina  přV               pozn.  
 1906  Vejprty, Všech Svatých  V  pp    II/21  ?/?     pozn.  
 1912  Kovářská, sv. Michaela archanděla  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Bejček, M.: Brněnské varhany. Brno 1944, s.
2. Hromádka, Z.: Pozastavení nad dochovanými varhanami novojičínského varhanáře Johanna Neussera. Organologický sborník,Red. J.Sehnal a P.Koukal.Praha 1989,, s.
3. Krátký, J.: Varhany děkanátu Místek. Bakalářská diplomová práce z muzeologie, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské Univ. v Opavě, s. 14, 27, 28, 35, 36, 37
4. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 40
5. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 15
6. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 58, 91, 92
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 187, 193, 252, 271
8. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
9. Sehnal, J.: Historische Beziehungen auf dem Gebiet des Orgelbaus zwischen Österreich und Mähren. Ars Organi 4, 1988, s.
10. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
11. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. , 176, 178, 181, 185, 191
12. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 11, 14
13. Wurm, K. - Gergelyi, O.: Historische Orgeln und Gehäuse in der Mittelslowakei. Ars Organi 9, 1975, s.
14. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 3, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 24, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 42, 45, 47, 48, 50, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 71, 73, 74, 78, 80, 87, 90, 91, 94, 96
15. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 12
16. Ševčík, B.: Varhany novojičínského varhanáře Karla Neussera, s. 3
17. Bok, I.: Restaurátorská zpráva o opravě varhan v Ústíně, 2011. - Ústín, sv. Jan a Pavel
18. Katastr varhan, karton 615 - Vejprty, Všech Svatých
19. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - (prohlídka nástroje 1978,1996) - Bílavsko, sv. Bartoloměj
20. Laskavé sdělení M. Mikulenky, r. 2013. - Všechovice, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail