Niederle Johann Andreas
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1695, Místo
Datum a místo úmrtípost 1750, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Kralupy u Chomutova
2. , Smečno
3. , Litoměřice
4. , Nepomuk
           - vyučil 1. Rausch Johann Leopold
2. Schreyer Adalbert
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1725  Smečno, Nejsvětější Trojice  přV            256 zl.    pozn.  
 1729  Buškovice, Narození Panny Marie  oP            85 zl.    pozn.  
 1729  Vroutek, sv. Jakuba Většího  trfV             20 zl.    pozn.  
 1729  Vroutek, sv. Jana Křtitele  trfV             20 zl.    pozn.  
 1729  Buškovice, Narození Panny Marie  trfV             35 zl.    pozn.  
 1729  Vroutek, sv. Jakuba Většího  trfV             35 zl.    pozn.  
 1729  Buškovice, Narození Panny Marie  V  mz    I/6  nE/nE  120 zl.    pozn.  
 1731  Krásný Dvůr, zámecká kaple sv. Huberta  oP               pozn.  
 1743  Kájov, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  V  mz    II/18  E/E     pozn.  •
 1744  Blatná, farní kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV            1500 zl.    pozn.  
 1746  Žinkovy, sv. Václava  P  mz    I/5  E/E     pozn.  •
 1746  Hořín, sv. Jana Nepomuckého  V  mz    II/12  E/E  750 zl.    pozn.  •
 1749  Černice, sv. Maří Magdaleny  V  mz    II/13  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 2, 5
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 70, 88, 93, 103, 117
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 137,138, 39, 39, 39, 39, 62
4. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 46, 104
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 113, 113
6. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1996
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail