Nolli Franz Prokop
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:údajně 1744,  -
Datum a místo úmrtípost 1814, -
Sňatek, datum, místo   Františka Lenková, 27. 2. 1775, Úterý
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Úterý
2. , Plzeň
3. , Dobřany, r. 1790
4. , České Budějovice, r. 1807
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 9
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 61
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 90, 112
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 10, 11
5. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
6. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 123, 123, 123
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 153, 517
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 160
9. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 228, 228, 228, 228, 228,232
10. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10, 53, 59
11. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 15, 18, 18
12. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 83
13. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182
14. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail