Nolli Franz Prokop
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:údajně 1744,  -
Datum a místo úmrtípost 1814, -
Sňatek, datum, místo   Františka Lenková, 27. 2. 1775, Úterý
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo 1. Úterý
2. , Plzeň
3. , Dobřany, r. 1790
4. , České Budějovice, r. 1807
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1777  Žlutice, sv. Petra a Pavla  oV            40 zl.    pozn.  •
 1785  Horní Slavkov, sv. Jiří  nV  mz    II/16  ner   1000 zl.    pozn.  
 1792  Teplá, sv. Jiljí  ?V  mz             pozn.  
 1797  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  poV               pozn.  
 1800  Staré Kestřany, sv. Kateřiny  V  mz    I  ?/?  350 zl.    pozn.  
 1801  Kašperské Hory, arciděkanský kostel sv. Markéty  V  mz    II/17  E/E     pozn.  •
 1802  Smolnice, sv. Bartoloměje  oV            52 zl.    pozn.  
 1802  Praha - Nové Město, jezuitský kostel sv. Františka Xaverského  trfV                pozn.  
 1802  Čížkov, sv. Jana Křtitele  trfV                pozn.  
 1802  Čížkov, sv. Jana Křtitele  rozšV  mz    II/14         pozn.  
 1803  Slavkov na Šumavě, sv. Bartoloměje  V  mz    I  ?/?     pozn.  
 1803  Opočno, Nanebevzetí Panny Marie  nV  mz    II/13  ner   26 kr.    pozn.   D
 1803  Kájov, poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie  noV        ner      pozn.  
 cca 1820  Deštná, sv. Otto  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 9
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 61
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 90, 112
4. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 10, 11
5. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s. 0
6. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 123, 123, 123
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 153, 517, 1132
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 160
9. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 228, 228, 228, 228, 228,232
10. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 10, 53, 59
11. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 15, 18, 18
12. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 83
13. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182
14. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Kájov, Nanebevzetí Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail