Oranský Michal
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 1768, Orozin v Uhrách
Datum a místo úmrtí25. 3. 1854, -
Sňatek, datum, místo   Rosalie Sieglová, 6. 2. 1797, Olomouc
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Olomouc, Litovelská č. 384
           - vyučil Blasmayer Jan
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1824  Náklo, sv. Jiří  V  mz    II/16  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fridrich, Z.: Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s.
2. Indra, B.: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19.století. Časopis Moravského muzea B, 1968, s.
3. Lang, A.: Ještě k historickým varhanám v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1971, č. 150, s.
4. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
5. Schindler, A.: Ještě jednou o varhanách v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.154, s.
6. Schindler, A.: Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s.
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 93
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 257
9. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
10. Sehnal, J.: Die Orgeln der Olmützer Kathedrale. Ars Organi 15, 1981, s.
11. Sehnal, J.: Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s.
12. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
13. Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915.. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci. Olomouc 1973-1978., s.
14. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
15. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail