Oranský Michal
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:? 1768, Orozin v Uhrách
Datum a místo úmrtí25. 3. 1854, -
Sňatek, datum, místo   Rosalie Sieglová, 6. 2. 1797, Olomouc
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Olomouc, Litovelská č. 384
           - vyučil Blasmayer Jan
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fridrich, Z.: Historické varhany v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1970, č.148, s.
2. Indra, B.: Houslařství a varhanářství v oblasti Jeseníků v 17.-19.století. Časopis Moravského muzea B, 1968, s.
3. Lang, A.: Ještě k historickým varhanám v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1971, č. 150, s.
4. Quoika, R.: Der Orgelbau in Böhmen und Mähren. Mainz 1966. Der Orgelbau in Europa, Band 2., s.
5. Schindler, A.: Ještě jednou o varhanách v Nákle. Zprávy Vlastivědného ústavu v Olomouci 1972, č.154, s.
6. Schindler, A.: Z historie varhan u sv.Michala v Olomouci. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci za rok 1975. Olomouc 1976,, s.
7. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 93
8. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 257
9. Sehnal, J.: Die Entwicklung der märischen Orgelbaukunst bis zum Jahr 1900. Musik des Ostens 9, 1983, s.
10. Sehnal, J.: Die Orgeln der Olmützer Kathedrale. Ars Organi 15, 1981, s.
11. Sehnal, J.: Dějiny varhan olomoucké katedrály. Časopis Moravského muzea 62, 1977, s.
12. Sehnal, J.: Vývoj varhanářství na Moravě do r.1900. Hudební věda 17,1980, s.
13. Spáčil, V.: Matriky olomouckých měšťanů od r. 1668 do r. 1915.. Výroční zpráva Okresního archivu v Olomouci. Olomouc 1973-1978., s.
14. Wolný, G.: Kirchliche Topographie von Mähren,meist nach Urkunden und Handschriften. Brünn 1855-1861, s.
15. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s.
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail