Organa
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy: - ,  -
Datum zániku firmy - , -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1949  Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměje  přV      II/17  E      pozn.  
 1950  Sopotnice, sv. Zikmunda  rozšV      II/13         pozn.  
 1952  Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1952  Hrabová, kostel církve českobratrské evangelické  V  pk  1508  II/15  E/E     pozn.  •
 1955  Osenice, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1962  Borovany, farní kostel Navštívení Panny Marie  genoV      II/19         pozn.  
 1972  Velká Losenice, sv. Jakuba  V  pk    II/12  E/E  160000 Kčs    pozn.  
 1973  Kolín, děkanský kostel sv. Bartoloměje  přV  pk    II/30  E/E     pozn.  
 1974  Semily, sv. Petra a Pavla  genoV               pozn.  
 1974  Trhové Sviny, Nanebevzetí Panny Marie  rV               pozn.  
 1975  Dolní Dobrouč, sv. Mikuláše  V  pk  1602  II/21  E/E     pozn.  •
 1977  Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměje  čV+lV               pozn.  
 1977  Fryšták, sv. Mikuláše  V  pk  1611  II/27  E/E     pozn.  
 1980  Starý Rokytník, sv. Šimona a Judy  trfV                pozn.  
 1980  Rtyně v Podkrkonoší, sv. Jana Křtitele  trfV                pozn.  
 1980  Rtyně v Podkrkonoší, sv. Jana Křtitele  přV  pk    II/15  E/E     pozn.  
 1980  Zbýšov, Narození sv. Jana Křtitele  V  pk  1613  II/14  E/E     pozn.  
 1981  Hrádek, sv. Matouše  V  pk    II/10  E      pozn.  
 1985  Hnátnice, sv. Petra a Pavla  V  pk    II/12  E/E     pozn.  •
 1996  Trutnov, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  přV               pozn.  
 2000  Český Krumlov, sv. Víta  restV               pozn.  
 2000  Křinec, sv. Jiljí  rozV               pozn.  
 2011  Moravská Třebová, Nanebevzetí Panny Marie  genoV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 150
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 26
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 62, 70
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 33
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 127, 180, 190, 216
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 50, 57
8. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 16, 16, 16
9. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 12,13, 14, 21, 210, 212, 221
11. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 55, 58, 68, 76, 81, 83
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 60, 543, 573
13. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 126
14. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 211
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 27
16. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 58
17. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 34, 70, 90, 111, 134, 137, 151, 163, 198, 199, 200, 201, 209, 249, 262, 267, 274, 275, 311, 313, 315, 343, 371, 395, 409, 420, 427
18. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 175
19. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 20, 43, 46, 48, 53
20. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 24
21. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Hrádek, sv. Matouš
22. FÚ Divišov, Liber memorabilium od r. 1938 (Divišov) - Divišov, sv. Bartoloměj
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 395 (značeno jako 365) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 398 (značeno jako 368) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
25. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Soupis varhan, akce provedená Českou hudební společností, záznamy jsou uloženy v hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně, č. 849, Jablonné nad Orlicí, zpracoval 27.8.1988 Pavel Černý - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
26. Opusový seznam firmy Organa. http://www.philanthrop.euweb.cz/varhanoteka/varh.Hrabova%28SU%29.html Rok 2013 - Hrabová,
27. Pamětní kniha u sv. Mikuláše č. 2, p. 29 - 72 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
28. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2012 - Kolín, sv. Bartoloměj
29. Sdělení p. Jana Záhory st., regenschoriho v Děčíně. - Děčín, sv. Václav a Blažej
30. archiv Ing. Marka Čihaře
31. http://www.farnostobyctov.wz.cz/historie%20farnosti.html - na podkladě pamětní knihy - Obyčtov, Navštívení Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail