Organa
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy: - ,  -
Datum zániku firmy - , -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1949  Teplice, děkanský kostel sv. Jana Křtitele  trfV                pozn.  
 1949  Děčín, sv. Václava a Blažeje  trfV                pozn.   D
 1951  Divišov, sv. Bartoloměje  oV            98754 Kčs    pozn.  
 1951  Obyčtov, Navštívení Panny Marie  V  pk      nE/nE     pozn.  
 1952  ¤ Divišov, sv. Bartoloměje  ven            6159 Kčs    pozn.  
 1952  Červený Kostelec, sv. Jakuba Většího  přV               pozn.  
 1953  Pardubice, sv. Jana Křtitele  V  pk    II/16  E/E     pozn.  
 1954  Mnich, sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1954  Hradec Králové - Plotiště, sv. Petra  V  pk    II/13  E/E     pozn.  
 1956  Děčín, sv. Václava a Blažeje  oV               pozn.  
 1956  Praha - Staré Město, minoritský kostel sv. Jakuba Většího  přV               pozn.  
 1958  Mlázovice, Nejsvětější Trojice  oV               pozn.  
 post 1958  Nepomuk, sv. Jakuba Většího  V  pk    II/20  ?/?     pozn.  
 1959  Jaroměř, děkanský kostel sv. Mikuláše  Vs  pk    II/31  E      pozn.  
 1970  Zásada, kaple sv. Prokopa  rozšV      I/6         pozn.  
 1975  Náchod, děkanský kostel sv. Vavřince  V  pk  1518  II/32  E/E     pozn.  •
 1977  Hronov, Všech Svatých  Vs  pk    II/13  E      pozn.  
 1985  Pardubice, arciděkanský kostel sv. Bartoloměje  V  pk  1621  II  E      pozn.  
 1990  Červený Kostelec, sv. Jakuba Většího  Vs  pk    III/30  E      pozn.  
 1996  Nový Bydžov, děkanský kostel sv. Vavřince  oV               pozn.  
 1998  Pardubice, arciděkanský kostel sv. Bartoloměje  přV  epk    II/29  E/E     pozn.  
 2001  Děčín, Povýšení sv. Kříže  restV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 150
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 26
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 62, 70
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 33
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 127, 180, 190, 216
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 50, 57
8. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 16, 16, 16
9. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 12,13, 14, 21, 210, 212, 221
11. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 55, 58, 68, 76, 81, 83
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 60, 543, 573
13. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 126
14. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 211
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 27
16. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 58
17. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 34, 70, 90, 111, 134, 137, 151, 163, 198, 199, 200, 201, 209, 249, 262, 267, 274, 275, 311, 313, 315, 343, 371, 395, 409, 420, 427
18. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 175
19. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 10, 20, 43, 46, 48, 53, 86, 87
20. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 24
21. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Hrádek, sv. Matouš
22. FÚ Divišov, Liber memorabilium od r. 1938 (Divišov) - Divišov, sv. Bartoloměj
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 395 (značeno jako 365) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 398 (značeno jako 368) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
25. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Soupis varhan, akce provedená Českou hudební společností, záznamy jsou uloženy v hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně, č. 849, Jablonné nad Orlicí, zpracoval 27.8.1988 Pavel Černý - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
26. Opusový seznam firmy Organa. http://www.philanthrop.euweb.cz/varhanoteka/varh.Hrabova%28SU%29.html Rok 2013 - Hrabová,
27. Pamětní kniha u sv. Mikuláše č. 2, p. 29 - 72 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
28. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2012 - Kolín, sv. Bartoloměj
29. Sdělení p. Jana Záhory st., regenschoriho v Děčíně. - Děčín, sv. Václav a Blažej
30. archiv Ing. Marka Čihaře
31. http://www.farnostobyctov.wz.cz/historie%20farnosti.html - na podkladě pamětní knihy - Obyčtov, Navštívení Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail