Organa
   
 
 
Životní data:
Datum vzniku firmy: - ,  -
Datum zániku firmy - , -
  
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1949  Chrast, Nejsvětější Trojice  trfV   mz    II/22         pozn.  •
 1949  Rosice, sv. Václava  trfV   mz    II/22  E/E     pozn.  
 1949  Praha, synagoga  trfV       II/28  E/E     pozn.  
 1949  Chrast, Nejsvětější Trojice  trfV   p    II/28  E/E     pozn.  •
 1950  Havlíčkův Brod, Nanebevzetí Panny Marie  přV  mk    II/18      86531 Kč    pozn.  
 1950  Lipnice nad Sázavou, sv. Víta  V  pk    II/22  E/E     pozn.  
 1950  Praha - Žižkov, neznámý typ objektu  přV  ek    II/42  E      pozn.  
 1951  Šumavské Hoštice, sv. Filipa a Jakuba  trfV             20458 Kč    pozn.  
 1951  Lažiště, sv. Mikuláše  trfV             20458 Kč    pozn.  
 1951  Žďár nad Sázavou, klášter cisterciáků - kostel Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1951  Ždánice, Nanebevzetí Panny Marie  V  pk    III/30  E/E     pozn.  
 1953  Praha - Motol, krematorium  V  pk    II/11  nE/nE     pozn.  
 1953  Vrbatův Kostelec, sv. Havla  V  pk    I/10  E/E  303000 Kčs    pozn.   D
 1956  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1964  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 cca 1965  Praha - Strašnice, krematorium  přV  pk    II/33  E      pozn.  
 1965  Polička, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  přV  pk  1563  III/38  E      pozn.  
 1973  Chotěboř, zámecká kaple Nejsvětější Trojice  oP            12470 Kčs    pozn.  
 1976  Teplice, děkanský kostel sv. Jana Křtitele  Vs  pk    III/30  E      pozn.  
 1977  Ledeč nad Sázavou, sv. Petra a Pavla  V  pk    II/17  E/E  256660 Kčs    pozn.  •
 1983  Habry, Nanebevzetí Panny Marie  V  pk    II/14  E/E  226000 Kčs    pozn.  
 cca 1983  Sedlčany, sv. Martina  Vs  pk  1623  II/17  E      pozn.  
 1985  Ronov nad Doubravou, sv. Vavřince  V  pk  1636  II/23  E      pozn.  
 1986  Praha - Strahov, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    I/10  E      pozn.  
 1986  Praha - Malá Strana, Panny Marie Ustavičné pomoci a sv. Kajetána  V  pk    II/23  E/E     pozn.  
 1987  Praha - Strahov, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  ek    IV/58  E      pozn.   D
 1987  Havlíčkův Brod, augustiniánský kostel sv. Rodiny  Vs  pk    II/22  E      pozn.  
 1987  Žehušice, sv. Marka  V  pk  1639  II/11  E/E     pozn.   D
 1993  Lázně Bohdaneč, sv. Maří Magdaleny  oV               pozn.  
 2000  Příbram, sv. Jakuba  restV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 150
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 26
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 62, 70
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 33
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 127, 180, 190, 216
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 50, 57
8. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 16, 16, 16
9. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. 0
10. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 12,13, 14, 21, 210, 212, 221
11. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 55, 58, 68, 76, 81, 83
12. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 60, 543, 573
13. Plánský, B.: Minulost a současnost svatojakubských varhan v Praze. Hudební nástroje 4, 1982, s. 126
14. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 211
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 27
16. Tomíček, J.: Varhany v horním Pojizeří. Z Českého ráje a podkrkonoší 5, 1992, s. 58
17. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 34, 70, 90, 111, 134, 137, 151, 163, 198, 199, 200, 201, 209, 249, 262, 267, 274, 275, 311, 313, 315, 343, 371, 395, 409, 420, 427
18. Zdeněk, F.: Die Orgelbauerfamilie Čápek, s. 175
19. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 10, 20, 43, 46, 48, 53, 86, 87
20. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 24
21. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Hrádek, sv. Matouš
22. FÚ Divišov, Liber memorabilium od r. 1938 (Divišov) - Divišov, sv. Bartoloměj
23. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 395 (značeno jako 365) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
24. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 398 (značeno jako 368) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
25. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Soupis varhan, akce provedená Českou hudební společností, záznamy jsou uloženy v hudebním oddělení Moravského zemského muzea v Brně, č. 849, Jablonné nad Orlicí, zpracoval 27.8.1988 Pavel Černý - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
26. Opusový seznam firmy Organa. http://www.philanthrop.euweb.cz/varhanoteka/varh.Hrabova%28SU%29.html Rok 2013 - Hrabová,
27. Pamětní kniha u sv. Mikuláše č. 2, p. 29 - 72 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
28. Prohlídka varhan, Štěpán Svoboda, r. 2012 - Kolín, sv. Bartoloměj
29. Sdělení p. Jana Záhory st., regenschoriho v Děčíně. - Děčín, sv. Václav a Blažej
30. archiv Ing. Marka Čihaře
31. http://www.farnostobyctov.wz.cz/historie%20farnosti.html - na podkladě pamětní knihy - Obyčtov, Navštívení Panny Marie
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail