Petr Emanuel Štěpán
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:25. 12. 1853, Opočno
Datum a místo úmrtí26. 2. 1930, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1883  Měčín, sv. Mikuláše  V  mk    I/9  ?/?     pozn.  
 1892  Sedličky, Všech Svatých  oV               pozn.  
 1893  Suchodol, sv. Lukáše  V  mk  37  I/5  E/E     pozn.  
 1894  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje  V  mk  80  III/46  E/E     pozn.  
 cca 1894  Nezvěstice, Všech Svatých  V  mk  85  I/4  E/E     pozn.  •
 1896  Praha - Staré Město, kaple sv. Anny  V  mk    I/5  E/E     pozn.  
 1896  Vojenice, sv. Jana Křtitele  V  mk  99  I/8  E-trf/trf-E     pozn.   D
 1898  Zvoleněves, sv. Martina  V  mk  87  I/8  E/E     pozn.  
 1899  Únětice, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1899  Sedlec, sv. Jeronyma  V  mk  127  II/22  E/E  3976 zl.    pozn.  
 1902  Újezd u sv. Kříže, Povýšení sv. Kříže  V  pv  146  II/11  ?/?     pozn.  
 1903  ¤ Jičín, sv. Jakuba Většího  trfV                pozn.  
 1903  ¤ Radim, sv. Jiří  trfV                pozn.  
 1904  Libice nad Cidlinou, sv. Vojtěcha  oV            45 K    pozn.  
 1904  Radnice, sv. Václava  V  p  161  II/12  ?/?     pozn.  
 1908  Jičín, sv. Jakuba Většího  oV               pozn.  
 1908  České Budějovice, český učitelský ústav  V  p  183  I/5  ?/?     pozn.   D
 1909  Sobčice, sv. Prokopa  V  mk  186  II/12  E/E  4396 zl.    pozn.   D
 1912  České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše  oV               pozn.   D
 1912  České Budějovice, sv. Anny  V  pv    II/15  ?/?  5500 K    pozn.  
 1912  Klatovy na Hůrce, sv. Martina  V  p  185  I/10  E      pozn.  
 1913  Plzeň, klášter dominikánů - kostel Panny Marie Růžencové  V  pv  203  II/30  E/E     pozn.  
 1913  Starý Plzenec, Narození Panny Marie  V  p  210  II/14  E      pozn.  
 1915  Plzeň, sv. Jiří  V  pv  198  I/6  E/E     pozn.  
 1915  Horažďovice, děkanský kostel sv. Petra a Pavla  V  pp  210  II/33  ?      pozn.  
 1916  Zásmuky, Stigmatizace sv. Františka  V  pv  199  II/13  E      pozn.  
 1917  Přeštice, Nanebevzetí Panny Marie  oV                 D
 1917  Praha - Chvaly, sv. Ludmily  oV               pozn.  
 1918  Zdebuzeves, sv. Anny  rekv.V               pozn.  
 1924  Domažlice, Narození Panny Marie  Vs  pv  216  II/26  E      pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3, 4
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
3. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 86
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28, 39, 43, 77, 83, 85
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 72, 83, 106, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 46, 46, 49, 53, 53, 75, 106
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s.
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 40, 64, 67, 78, 127, 127, 134, 143, 170, 181, 183, 195, 200, 202
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 47, 63
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 67
11. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
12. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 9
13. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 147, 183, 187
14. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 89
15. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 166, 170, 184, 192, 194, 194, 195, 195,196, 197, 200, 200, 202, 202, 203, 203, 206, 207,208, 212, 232
16. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 75, 79, 89, 146, 237, 270, 272, 279, 291, 346, 368, 393, 653, 660, 661, 669, 692, 731, 740, 787, 1085, 1102
17. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 186
18. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
19. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 74, 196, 196, 196, 198
20. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 47, 47
21. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183
22. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 63, 67, 86, 113, 123, 133, 133, 139, 142, 164, 167, 168, 170, 196, 212, 215, 222, 225, 241, 241, 264, 272, 298, 310, 312, 317, 336, 337, 337, 339, 348, 381, 389
23. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 5, 10, 22, 35, 37, 70, 79
24. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 12, 14, 21
25. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997. Rekviziční katastr. - Charvatce, Nanebevzetí Panny Marie
26. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 2003. - Zvoleněves, sv. Martin
27. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Benátky nad Jizerou, Nanebevzetí Panny Marie
28. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
29. Archiv organologů Arcidiecéze pražské, r. 2006 - Benátky nad Jizerou, Narození Panny Marie
30. Archiv organologů pražské arcidiecéze. - Sedlec, sv. Jeronym
31. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Mšeno, sv. Martin
32. Archiv Š. Svobody. - Benátky nad Jizerou, Nanebevzetí Panny Marie
33. Cena: Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 218 - Prádlo, Povýšení sv. Kříže
34. Datace - rekviziční katastr. - Suchodol, sv. Lukáš
35. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
36. FÚ Divišov, Liber memorabilium ab anno 1830 (Zdebuzeveská) - Zdebuzeves, sv. Anna
37. Katastr varhan, karton 613 - Český Brod, sv. Gothard
38. Katastr varhan, karton 615 - Tuklaty, Narození sv. Jana Křtitele
39. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Smíchov, sv. Václav
40. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 400 - Nové Město pod Smrkem, sv. Kateřina
41. Katastr varhan, okr. Mělník - Mělník,
42. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
43. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Měčín, sv. Mikuláš
44. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - Moravské Budějovice, sv. Jiljí
45. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
46. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Klášter nad Dědinou,
47. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Těmice, sv. Jan Evangelista
48. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
49. NA, Rekviziční katastr, vik. Domažlice - Brůdek, sv. Václav
50. NA, ČM 1883-1900, karton 2677 - Praha - Staré Město, Nanebevzetí Panny Marie
51. NA, ČM 1900-1911, karton 7135, sign. 15/102/5 - Libice nad Cidlinou, sv. Vojtěch
52. NA, ŘF-Praha, i.č. 2899. - Zásmuky, Stigmatizace sv. Františka
53. Nápis ve varhanách. - Únětice, Nanebevzetí Panny Marie
54. Opusové číslo - štítek na hracím stole. - České Budějovice,
55. Prohlídka varhan, 2015, Štěpán Svoboda. - Bílsko, Božské Srdce Páně
56. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1996. - Jarpice, sv. Isidor
57. , s. 0
58. Prohlídka varhan, r. 2008. Rekviziční katastr. - Svaté Pole, sv. Alžběta
59. Prohlídka varhan, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Litovel, sv. Marek
60. Rekviziční katastr - datace. - Kralupy nad Vltavou, Nanebevzetí Panny Marie
61. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Těmice, sv. Jan Evangelista
62. Rekviziční katastr. - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
63. , s. 0
64. Rekviziční katastr. Soupis varhan plzeňské diecéze. - Domažlice, Narození Panny Marie
65. SOA Příbram, FÚ Svaté Pole, Kniha kost. účtů Dlouhá Lhota, sv. Jan 1856-1945. Datace. - Dlouhá Lhota, sv. Jan Evangelista
66. Sdělení p. Radovana Zejdy, r. 2011. Datace dle opus. seznamu. - Rozseč, Nejsvětější Srdce Páně
67. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
68. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Soběslav, sv. Marek
69. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
70. https://sloupnice.files.wordpress.com/2013/02/c3bazkou-cestou.pdf - Dolní Sloupnice,
71. prohlídka nástroje, říjen 2005, Marek Čihař - Jince, sv. Mikuláš
72. , s. 0
73. prohlídka varhan, r. 2008 - Jirny, sv. Petr a Pavel
74. štítek na hracím stole. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Klatovy na Hůrce, sv. Martin
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail