Petr Emanuel Štěpán
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:25. 12. 1853, Opočno
Datum a místo úmrtí26. 2. 1930, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1907  Čkyně, sv. Maří Magdaleny  V  pk  177  I/6  E/E  1800 K    pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3, 4
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
3. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 86
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28, 39, 43, 77, 83, 85
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 72, 83, 106, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 46, 46, 49, 53, 53, 75, 106
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s.
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 40, 64, 67, 78, 127, 127, 134, 170, 181, 183, 195, 200
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 47, 63
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 67
11. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
12. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 9
13. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 147, 183, 187
14. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 89
15. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 166, 170, 184, 192, 194, 194, 195, 195,196, 197, 200, 200, 202, 202, 203, 203, 206, 207,208, 212, 232
16. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 75, 79, 89, 146, 237, 270, 272, 279, 291, 346, 368, 393, 660, 661, 669, 692, 731, 740, 787, 1085, 1102
17. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 186
18. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
19. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 74, 196, 196, 196, 198
20. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 47, 47
21. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183
22. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 63, 67, 86, 113, 123, 133, 133, 139, 142, 164, 167, 168, 170, 196, 212, 215, 222, 225, 241, 241, 264, 272, 298, 310, 312, 317, 336, 337, 337, 339, 348, 381, 389
23. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 5, 10, 22, 35, 37, 70, 79
24. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 12, 14, 21
25. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997. Rekviziční katastr. - Charvatce, Nanebevzetí Panny Marie
26. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 2003. - Zvoleněves, sv. Martin
27. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Benátky nad Jizerou, Nanebevzetí Panny Marie
28. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
29. Archiv organologů Arcidiecéze pražské, r. 2006 - Benátky nad Jizerou, Narození Panny Marie
30. Archiv organologů pražské arcidiecéze. - Sedlec, sv. Jeronym
31. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Mšeno, sv. Martin
32. Archiv Š. Svobody. - Benátky nad Jizerou, Nanebevzetí Panny Marie
33. Datace - rekviziční katastr. - Suchodol, sv. Lukáš
34. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
35. FÚ Divišov, Liber memorabilium ab anno 1830 (Zdebuzeveská) - Zdebuzeves, sv. Anna
36. Katastr varhan, karton 613 - Český Brod, sv. Gothard
37. Katastr varhan, karton 615 - Tuklaty, Narození sv. Jana Křtitele
38. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Smíchov, sv. Václav
39. Katastr varhan, okr. Mělník - Mělník,
40. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
41. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Měčín, sv. Mikuláš
42. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - Moravské Budějovice, sv. Jiljí
43. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
44. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Klášter nad Dědinou,
45. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Těmice, sv. Jan Evangelista
46. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
47. NA, Rekviziční katastr, vik. Domažlice - Brůdek, sv. Václav
48. NA, ČM 1883-1900, karton 2677 - Praha - Staré Město, Nanebevzetí Panny Marie
49. NA, ČM 1900-1911, karton 7135, sign. 15/102/5 - Libice nad Cidlinou, sv. Vojtěch
50. NA, ŘF-Praha, i.č. 2899. - Zásmuky, Stigmatizace sv. Františka
51. Nápis ve varhanách. - Únětice, Nanebevzetí Panny Marie
52. Opusové číslo - štítek na hracím stole. - České Budějovice,
53. Prohlídka varhan, 2015, Štěpán Svoboda. - Bílsko, Božské Srdce Páně
54. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1996. - Jarpice, sv. Isidor
55. , s. 0
56. Prohlídka varhan, r. 2008. Rekviziční katastr. - Svaté Pole, sv. Alžběta
57. Prohlídka varhan, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Litovel, sv. Marek
58. Rekviziční katastr - datace. - Kralupy nad Vltavou, Nanebevzetí Panny Marie
59. Rekviziční katastr. - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
60. , s. 0
61. Rekviziční katastr. Soupis varhan plzeňské diecéze. - Domažlice, Narození Panny Marie
62. SOA Příbram, FÚ Svaté Pole, Kniha kost. účtů Dlouhá Lhota, sv. Jan 1856-1945. Datace. - Dlouhá Lhota, sv. Jan Evangelista
63. Sdělení p. Radovana Zejdy, r. 2011. Datace dle opus. seznamu. - Rozseč, Nejsvětější Srdce Páně
64. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
65. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Soběslav, sv. Marek
66. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
67. https://sloupnice.files.wordpress.com/2013/02/c3bazkou-cestou.pdf - Dolní Sloupnice,
68. prohlídka nástroje, říjen 2005, Marek Čihař - Jince, sv. Mikuláš
69. , s. 0
70. prohlídka varhan, r. 2008 - Jirny, sv. Petr a Pavel
71. štítek na hracím stole. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Klatovy na Hůrce, sv. Martin
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail