Petr Emanuel Štěpán
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:25. 12. 1853, Opočno
Datum a místo úmrtí26. 2. 1930, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1882  Borotín, Nanebevstoupení Páně  V  mk    I/10  ?/?     pozn.  • D
 1882  Černilov, děkanský kostel Nalezení sv. Štěpána  V        nE/nE     pozn.  
 1884  Dobřany, farní kostel sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1889  Borotín, Nanebevstoupení Páně  oV               pozn.  •
 1889  Hájek, kaple Panny Marie Loretánské  oV               pozn.  
 1889  Jirny, sv. Petra a Pavla  V  mk  33  I/6  E/E     pozn.  • D
 1890  Rudné, Navštívení Panny Marie  Vs        ?   1580 zl.    pozn.  
 1890  Starý Ples, sv. Huberta  V  mk  40  I/4  E/E     pozn.   D
 1890  Otradov, sv. Bartoloměje  V  mk  42  I  nE/E     pozn.  
 1892  Vápenný Podol, sv. Václava  V  mk  58  I/8  E/E     pozn.  • D
 1893  Sedlice, děkanský kostel sv. Jakuba Většího  V  mk    I/10  ?/?     pozn.   D
 1894  Písek, gymnaziální kaple Neposkvrněného početí Panny Marie  V  mk    I/5  ?/?     pozn.   D
 1895  Kralupy nad Vltavou, Nanebevzetí Panny Marie  V  m-Bkk  92  II/16  E/E     pozn.  • D
 cca 1897  Nesvačily, Nalezení sv. Kříže  V  mk  112  I/5  E/E     pozn.  •
 1897  Letohrad, farní kostel sv. Václava  V  mk  113  II/12  E   2070 zl.    pozn.  
 cca 1899  Praskačka, kaple Nejsvětější Trojice  V  mk  119  I/7  E/E     pozn.  
 1899  Lipoltice, sv. Matouše  V  mk  122  I/7  E/E     pozn.  • D
 1900  Křečovice, sv. Lukáše  V  mk  125  I/12  E/E     pozn.  
 1900  Miletín, farní kostel Zvěstování Páně  V  mk  132  II/18  E/E     pozn.   D
 1904  Tochovice, sv. Martina  V  p    I/8  ?/?     pozn.   D
 cca 1904  Ctiněves, sv. Matouše  V  mk  157  I/5  E/E     pozn.  • D
 1906  Bubovice, sv. Václava  V  p    I/8  ?/?     pozn.   D
 1906  Rudné, Navštívení Panny Marie  oV            150 zl.    pozn.  
 1906  Bystřice, sv. Šimona a Judy  V  pv  163  I/9  E/E     pozn.  • D
 1907  Milovice u Hořic, sv. Petra a Pavla  V  pv  170  II/13  E/E     pozn.  
 1908  Klatovy, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  V  p  162  II/32  E/E     pozn.  
 cca 1910  Lhotice, sv. Jiří  V  pv  188  I/5  E/E     pozn.   D
 1912  Tuklaty, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1913  Český Brod, sv. Gotharda  oV               pozn.  
 ante 1925  Praha - Bubeneč, sv. Gotharda  rozšV  pk    II/12  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3, 4
2. 28. organologické setkání, Velešín 3. - 7. července 2001. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 3
3. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 86
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 28, 39, 43, 77, 83, 85
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 72, 83, 106, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 42, 46, 46, 49, 53, 53, 75, 106
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mladoboleslavska. Rkp. u autora., s.
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 40, 64, 67, 78, 127, 127, 134, 143, 170, 181, 183, 195, 200, 202
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 47, 63
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 67
11. Josef, Š.: Varhany kostela v Rynárci, s. 0
12. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 9
13. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 147, 183, 187
14. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 89
15. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 166, 170, 184, 192, 194, 194, 195, 195,196, 197, 200, 200, 202, 202, 203, 203, 206, 207,208, 212, 232
16. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 75, 79, 89, 146, 237, 270, 272, 279, 291, 346, 368, 393, 653, 660, 661, 669, 692, 731, 740, 787, 1085, 1102
17. Sehnal, J.: Život a dílo novojičínského varhanáře Jana Neussera (1807-1878). Časopis Moravského muzea 58, 1973, s. 186
18. Svoboda, Š. - Vorlíček, M.: Záměr restaurování varhan v chrámu sv. Václava v Čisté. Praha, 2020, s. 3
19. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 74, 196, 196, 196, 198
20. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 47, 47
21. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 183
22. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 63, 67, 86, 113, 123, 133, 133, 139, 142, 164, 167, 168, 170, 196, 212, 215, 222, 225, 241, 241, 264, 272, 298, 310, 312, 317, 336, 337, 337, 339, 348, 381, 389
23. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 5, 10, 22, 35, 37, 70, 79
24. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 10, 11, 12, 14, 21
25. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997. Rekviziční katastr. - Charvatce, Nanebevzetí Panny Marie
26. Archiv Ing. Marka Čihaře, r. 2003. - Zvoleněves, sv. Martin
27. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Benátky nad Jizerou, Nanebevzetí Panny Marie
28. Archiv augustiniánů, složka Varhany - nesign. - Praha - Malá Strana, sv. Tomáš
29. Archiv organologů Arcidiecéze pražské, r. 2006 - Benátky nad Jizerou, Narození Panny Marie
30. Archiv organologů pražské arcidiecéze. - Sedlec, sv. Jeronym
31. Archiv Š. Svobody, r. 2010. - Mšeno, sv. Martin
32. Archiv Š. Svobody. - Benátky nad Jizerou, Nanebevzetí Panny Marie
33. Cena: Rekviziční katastr, vik. České Budějovice, fol. 218 - Prádlo, Povýšení sv. Kříže
34. Datace - rekviziční katastr. - Suchodol, sv. Lukáš
35. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
36. FÚ Divišov, Liber memorabilium ab anno 1830 (Zdebuzeveská) - Zdebuzeves, sv. Anna
37. Katastr varhan, karton 613 - Český Brod, sv. Gothard
38. Katastr varhan, karton 615 - Tuklaty, Narození sv. Jana Křtitele
39. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Smíchov, sv. Václav
40. Katastr varhan, okr. Frýdlant, fol. 400 - Nové Město pod Smrkem, sv. Kateřina
41. Katastr varhan, okr. Mělník - Mělník,
42. Katastr varhan. - Dolany, sv. Petr a Pavel
43. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Měčín, sv. Mikuláš
44. Laskavé sdělení B. Ševčíka, r. 2013 - Moravské Budějovice, sv. Jiljí
45. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 150 - Choceň, sv. František Serafínský
46. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - Klášter nad Dědinou,
47. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Těmice, sv. Jan Evangelista
48. Michek, D.: Dokumentace dílčího restaurování varhan, Nové Město na Moravě.Studénky. 2007. - Nové Město na Moravě,
49. NA, Rekviziční katastr, vik. Domažlice - Brůdek, sv. Václav
50. NA, ČM 1883-1900, karton 2677 - Praha - Staré Město, Nanebevzetí Panny Marie
51. NA, ČM 1900-1911, karton 7135, sign. 15/102/5 - Libice nad Cidlinou, sv. Vojtěch
52. NA, ŘF-Praha, i.č. 2899. - Zásmuky, Stigmatizace sv. Františka
53. Nápis ve varhanách. - Únětice, Nanebevzetí Panny Marie
54. Opusové číslo - štítek na hracím stole. - České Budějovice,
55. Prohlídka varhan, 2015, Štěpán Svoboda. - Bílsko, Božské Srdce Páně
56. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1996. - Jarpice, sv. Isidor
57. , s. 0
58. Prohlídka varhan, r. 2008. Rekviziční katastr. - Svaté Pole, sv. Alžběta
59. Prohlídka varhan, r. 2013, Štěpán Svoboda. - Litovel, sv. Marek
60. Rekviziční katastr - datace. - Kralupy nad Vltavou, Nanebevzetí Panny Marie
61. Rekviziční katastr, vik. Třeboň, bez fol. - Těmice, sv. Jan Evangelista
62. Rekviziční katastr. - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
63. , s. 0
64. Rekviziční katastr. Soupis varhan plzeňské diecéze. - Domažlice, Narození Panny Marie
65. SOA Příbram, FÚ Svaté Pole, Kniha kost. účtů Dlouhá Lhota, sv. Jan 1856-1945. Datace. - Dlouhá Lhota, sv. Jan Evangelista
66. Sdělení p. Radovana Zejdy, r. 2011. Datace dle opus. seznamu. - Rozseč, Nejsvětější Srdce Páně
67. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Starý Plzenec, Narození Panny Marie
68. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Soběslav, sv. Marek
69. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
70. https://sloupnice.files.wordpress.com/2013/02/c3bazkou-cestou.pdf - Dolní Sloupnice,
71. prohlídka nástroje, říjen 2005, Marek Čihař - Jince, sv. Mikuláš
72. , s. 0
73. prohlídka varhan, r. 2008 - Jirny, sv. Petr a Pavel
74. štítek na hracím stole. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Klatovy na Hůrce, sv. Martin
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail