Petřík Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - ,  -
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1906  Želetice, sv. Jakuba  V  pk  8  I/7  E/E     pozn.  
 1926  Brno, sv. Michala  přV  pp             pozn.  
 1944  Střílky, Nanebevzetí Panny Marie  genoV               pozn.  
 1947  Výšovice, sv. Vavřince  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Frydrych, K.: Historie varhan v kostele sv. Jana Křtitele.. Uhřice: Obec Uhřice, s. 0
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 197, 212, 240
3. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 96
4. Ševčík, B.: Varhany na jihovýchodní Moravě. Zprávy oblastního muzea a galerie v Gottwaldově 1985, s. 24
5. Laskavé sdělení Marka Horáčka, r. 2014. - Hovorany, sv. Jan Křtitel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail