Poláček Václav
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:23. 12. 1877, Uhřínovice
Datum a místo úmrtí10. 7. 1948, Rychnov nad Kněžnou
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Vanický Josef st.
           - převzal
           - místo Rychnov nad Kněžnou od r. 1905
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1904  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  lV               pozn.  
 1904  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            20 K    pozn.  
 1909  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  lV            11 K    pozn.  
 1910  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            54 K    pozn.  
 1911  Bílý Újezd, Proměnění Páně  noV        ner   290 K    pozn.  
 1911  Dobruška, děkanský kostel sv. Václava  oMV               pozn.  
 1911  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            24 K    pozn.  
 1912  Luže, poutní kostel Panny Marie  přV  mk    II/16         pozn.   D
 1912  Orlické Záhoří, sv. Jana Křtitele  přV               pozn.  
 1912  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            16 K    pozn.  
 1913  Dobřany, farní kostel sv. Mikuláše  oV               pozn.  
 1913  Všestary, Nejsvětější Trojice  oV      II/13         pozn.  
 1913  Neděliště, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1919  Bílý Újezd, Proměnění Páně  noV        ner   480 Kč    pozn.  
 1920  Luže, sv. Bartoloměje  Vs  pk    I/7  E      pozn.  
 1921  Bystré, sv. Bartoloměje  oV            5485 Kč    pozn.  
 1922  Lochenice, Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1923  Bělá, sv. Jana Nepomuckého  noV               pozn.  
 1924  Kunčice, sv. Kateřiny  oV-p               pozn.  
 1926  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            80 Kč    pozn.  
 1928  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            170 Kč    pozn.  
 1929  Hoříněves, sv. Prokopa  V  pk    II  nE/nE     pozn.  
 1931  Skuteč, děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    II/20  E      pozn.  
 1932  Robousy, Nalezení sv. Kříže  oV            3600 Kč    pozn.  
 1933  Černíkovice, farní kostel Povýšení sv. Kříže  oV            80 Kč    pozn.  
 1941  Neděliště, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1946  Borohrádek, sv. Michaela archanděla  ven               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Fuks, J.: Dobrušské varhany. Studie u autora, s. 0
2. Fuks, J.: Rychnovské varhany. Orlické hory a Podorlicko, sv. 13, 2005, s. 85
3. Fuks, J.: Varhany rychnovska. Studie u autora, s. 0, 0
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 78, 123
5. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 43
6. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 26, 26, 47, 86, 96, 109, 120, 126, 134, 167, 186, 196, 218, 226, 232, 233, 252, 252, 269, 317, 335, 342, 354, 381, 389, 390, 396, 412, 431
7. Fuks, J.: Varhany v zámeckém kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou, Nejsvětější Trojice
8. Katastr varhan, karton 614, okr. Náchod - Velká Jesenice, Nanebevzetí Panny Marie
9. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Das neue Gedenkbuch,str.81, Jednalo se o opravu traktury, vyčištění, intonaci a naladění. (SOkA RK, fond Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, kart. 463) - Voděrady, sv. Petr a Pavel
10. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - Liber Memorabilium etc., ab Anno 17??, uložena na faře v Nekoři, str. 70 - Nekoř, sv. Mikuláš
11. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - SOA Zámrsk, fond Velkostatek Opočno, nesignované spisy k varhanám. - České Meziříčí, sv. Kateřina
12. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse - nápis uvnitř varhan - Zdobnice, Dobrý Pastýř
13. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, datace opravy na hřídelové desce. - Kostelec nad Orlicí, sv. Jiří
14. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex Memorabilienbuch der Pfarre Gaabel vom Jahre 1836, pag. 395 (značeno jako 365) - Jablonné nad Orlicí, sv. Bartoloměj
15. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011 ex SOA Zámrsk, fond Velkostatek Choceň, kart. 155, nabídka V.Poláčka - Skořenice, sv. Maří Magdalena
16. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse, r. 2011. - Letohrad, sv. Jan Nepomucký
17. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, kart. 453, přihlašovací arch pro Katastr varhan - Vamberk, sv. Prokop
18. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA Náchod, fond Okresní úřad Nové Město nad Metují, kart. 246, jednotlivé kostely, U-Z, rozpočet opravy ze 4.2.1922, dobrozdání o provedené opravě z 2.9.1923 - Vysoký Újezd nad Dědinou, sv. Jakub Větší
19. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA RK, fond Archiv města Vamberk, kniha 49, inv.č. 71, Pamětní kniha města Vamberka, založena od roku 1924, str. 207 - Vamberk, sv. Prokop
20. Laskavé sdělení JUDr. Jiřího Fukse. - SOkA ÚO, Sbírka kronik, č.56 (jinak kniha č.1),FÚ České Libchavy, Liber memorabilium parochiae Bohemo =Libhaviensis ab anno 1864, str. 60 - České Libchavy, sv. Vít
21. Pamětní kniha, str.25 - Rybná nad Zdobnicí, sv. Jakub Větší
22. Rekviziční katastr. - Bošín, sv. Filoména
23. Velikost varhan - http://www.jaromer.farnost.cz - Jaroměř, sv. Mikuláš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail