Rausch Johann Leopold
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1719, Vídeň
Datum a místo úmrtí6. 10. 1791, Plzeň
Sňatek, datum, místo  ? , 24. 5. 1749, Plzeň
Příbuzenské vztahy 1. Vincenc  - syn
2. Regina  - dcera
3. Barbora  - dcera
4. Kateřina  - dcera
5. Josefa  - dcera - provdaná von Kiraly
Dílna - vyučen Niederle Johann Andreas
           - převzal
           - místo Plzeň
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Karlovy Vary, sv. Maří Magdaleny  V  mz    ?/?  nE/nE     pozn.  
 1754  Karlovy Vary - Sedlec, sv. Anny  V  mz    II/15  E/E     pozn.  • D
 *1761  Karlovy Vary, sv. Maří Magdaleny  V  mz      trf-nE/nE     pozn.  
 1763  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  V  mz    II/24  ?/?  1800 zl.    pozn.  
 1765  Mileč, sv. Petra a Pavla  P  mz    I  ?/?  150 zl.    pozn.   D
 1768  Rokycany, děkanský kostel Panny Marie Sněžné  t-nkV               pozn.  
 1769  Třebenice, Narození Panny Marie  P  mz    I  ?/?  99 zl.    pozn.  
 1772  Horšovský Týn, arciděkanský kostel Panny Marie a sv. Apolináře  V  mz    II/16  E/E     pozn.  •
 1773  Blatno, sv. Michala  oP            25 kr.    pozn.  
 1773  Žlutice, sv. Petra a Pavla  nV  mz    II/16  ner   840 zl.    pozn.  
 1777  Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje  V  mz    II/36  nE/?  5100 zl.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 10. organologické setkání, Plzeň, 1982. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 6
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 34, 63, 63, 78, 116
3. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 506
4. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 22, 228, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 229, 232, 232, 232
5. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 26
6. Dokumentace varhan, Štěpán Svoboda, r. 2016 - Horšovský Týn, Panna Maria a sv. Apolinář
7. Rekviziční katastr, vik. Horšovský Týn. - Třebnice, sv. Jiljí
8. SOkA Domažlice, DÚ Horšovský Týn, Pamětní kniha 1658-1860, p.120 - Horšovský Týn, Panna Maria a sv. Apolinář
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail