Reinold Ignaz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1777,  -
Datum a místo úmrtí31. 12. 1848, Znojmo
Sňatek, datum, místo   Antonie Pischlová ( 1809 - ? ), 1. 10. 1833, Znojmo
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Silberbauer Josef
           - převzal Silberbauer Josef
           - místo Znojmo č. 468
           - vyučil Latzl Benedikt
           - předal Latzl Benedikt
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 circa 1800  ¤ Pravice, kaple Nejsvětější Trojice  V  mz    I/8  E/E     pozn.  
 1807  Dyjákovičky, sv. Víta  nV  mz    I/10      740 zl.    pozn.  
 1812  Dyjákovičky, sv. Víta  V  mz    I/10  ?/?  740 zl.    pozn.   D
 1819  Znojmo - Louka, premonstrátský konventní kostel sv. Václava  oV               pozn.  
 1825  Těšetice, Nejsvětější Trojice  V  mz    I/8  E/E     pozn.  • D
 1841  Lukov u Znojma, sv. Jiljí  V  mz    I/10  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 18
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 99
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 169, 191, 193, 193, 194, 199, 254
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 73
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail