Reinold Ignaz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1777,  -
Datum a místo úmrtí31. 12. 1848, Znojmo
Sňatek, datum, místo   Antonie Pischlová ( 1809 - ? ), 1. 10. 1833, Znojmo
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Silberbauer Josef
           - převzal Silberbauer Josef
           - místo Znojmo č. 468
           - vyučil Latzl Benedikt
           - předal Latzl Benedikt
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 18
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 99, 99
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 169, 191, 193, 193, 194, 199, 254
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 61, 73
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail