Reinold Ignaz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1777,  -
Datum a místo úmrtí31. 12. 1848, Znojmo
Sňatek, datum, místo   Antonie Pischlová ( 1809 - ? ), 1. 10. 1833, Znojmo
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Silberbauer Josef
           - převzal Silberbauer Josef
           - místo Znojmo č. 468
           - vyučil Latzl Benedikt
           - předal Latzl Benedikt
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1824  Jemnice, sv. Víta  lP               pozn.  
 1847  Starý Petřín, Stětí sv. Jana Křtitele  V  mz    I/10  E/E     pozn.   D
 1847  Brod nad Dyjí, sv. Jana Nepomuckého  oV            56 zl. k. m.    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Josef, H.: Chrámová hudba v Jemnici. Bakalářská práce. Masarykova Univerzita, Ústav hudební vědy. Filosofická fakulta., s. 18
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 99, 99
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 169, 191, 193, 193, 194, 199, 254
4. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 61, 73
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail