Reiss Anton
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1741, Trutnov
Datum a místo úmrtí30. 9. 1815, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Sedmík Dominik Mathias - možná
2. Matl Jan - možná
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil Roth Johann Josef
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1777  Hlinsko, děkanský kostel Narození Panny Marie  V  mz    II  nE/E     pozn.  •
 1779  Vraný u Slaného, Narození sv. Jana Křtitele  rozšV  mz    II         pozn.  
 1783  Mělník, proboštský kostel sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 post 1784  Praha - Malá Strana, bývalý kostel sv. Vavřince  trfV   mz    II/32         pozn.  
 post 1784  Trutnov, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  trfV   mz    II/32         pozn.  
 1789  Liběchov, sv. Havla  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 4, 4
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 124
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 94
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 52, 72
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 43, 50, 53, 74, 82
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 0, 101
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 31
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 110, 114, 115, 125, 125, 153, 154, 155, 155
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 37
11. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 162,163, 164, 165
12. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 110
13. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Zdice, Narození Panny Marie
14. Fotografie varhan, AHMP, Mag C, 1881-90, karton 194 - Praha - Staré Město, sv. Haštal
15. Internetové stránky obce Mladá Vožice. - Mladá Vožice, sv. Martin
16. Rekviziční katastr. - Mladá Vožice, sv. Martin
17. Sdělení T. Horáka, r. 2009. - Vraný u Slaného, Narození sv. Jana Křtitele
18. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail