Reiss Anton
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:1741, Trutnov
Datum a místo úmrtí30. 9. 1815, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Sedmík Dominik Mathias - možná
2. Matl Jan - možná
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil Roth Johann Josef
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1771  Zeměchy, Narození sv. Jana Křtitele  V  mz    I/8  nE      pozn.  •
 1775  Slaný, Nejsvětější Trojice  V  mz    II/12  E/E     pozn.  •
 1776  Praha - Zbraslav, sv. Jakuba  V  mz    II/22  nE/E     pozn.  •
 ? 1779  Zdice, Narození Panny Marie  V  mz    II  nE/E     pozn.  •
 1785  Praha - Nové Město, augustiniánský kostel sv. Václava  poV               pozn.  
 1787  Beroun, sv. Jakuba  rozšV  mz    II/16         pozn.  
 1790  Praha - Nové Město, sv. Karla Boromejského na Zderaze  trfV   mz    II/19         pozn.  
 1790  Nový Bor, Nanebevzetí Panny Marie  trfV   mz    II/19         pozn.  
 1795  Praha - Vyšehrad, sv. Petra a Pavla  V  mz    II  nE/nE     pozn.  
 1796  ¤ Krásný Les, Narození Panny Marie  V  mz      nE/nE     pozn.  
 1798  Lipenec, sv. Václava  nV  mz      ner      pozn.  
 1802  Mladá Vožice, sv. Martina  V  mz    II/16  nE/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. 26. organologické setkání, Litoměřice, 1999. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Solniční 12, s. 4, 4
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 124
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 94
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 52, 72
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 43, 50, 74, 82
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 0, 101
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 31
9. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 110, 114, 115, 125, 125, 153, 154, 155, 155
10. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 37
11. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 162,163, 164, 165
12. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 110
13. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Zdice, Narození Panny Marie
14. Internetové stránky obce Mladá Vožice. - Mladá Vožice, sv. Martin
15. Rekviziční katastr. - Mladá Vožice, sv. Martin
16. Sdělení T. Horáka, r. 2009. - Vraný u Slaného, Narození sv. Jana Křtitele
17. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1994
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail