Rieger Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:13. 12. 1812, Sosnová u Krnova
Datum a místo úmrtí29. 1. 1885, Krnov
Sňatek, datum, místo   Schmidová Rosalie, 1844, Krnov
Příbuzenské vztahy 1. Rieger Otto Antonín - syn
2. Rieger Gustav - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Krnov, do r.1873, kdy předal podnik synům
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1849  Cvilín, Povýšení sv. Kříže a P. Marie Bolestné  oV               pozn.  
 1862  Razová, sv. Michala  V  mz             pozn.  
 post 1865  Uničov, Nanebevzetí Panny Marie  přV               pozn.  
 1867  Véska u Oder, Panny Marie  trfV   mz    I/12         pozn.  
 1867  Vlkovice, sv. Mikuláše  trfV   mz    I/12         pozn.  
 1869  Olešnice v Orlických horách, sv. Maří Magdaleny  V  mz    I/7  E/E  700 zl.    pozn.   D
 1965  Véska u Oder, Panny Marie  V  mz    I/15  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 15, 16
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 100
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 225
4. Skácel, A.: O některých starých varhanách krnovské a opavské oblasti a jejich současný stav. Časopis Slezského muzea B19,1970,, s. 156, 160
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 265
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 24, 38, 68, 71
7. Dokumentace varhan, 2013, Štěpán Svoboda, Jan Gottwald - Vrbno pod Pradědem, sv. Michal
8. Krátký J.: http://www.technicke-pamatky.cz/sekce/52/varhany-technika/ - Lhotka u Litultovic, Nejsvětější Trojice
9. Prohlídka nástroje, fotografie nápisů, r. 2014, Štěpán Svoboda - Kružberk, sv. Petr a Pavel
10. www.kansky-brachtl.cz - Dubnice, sv. Antonín Paduánský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2024
e-mail