Rieger Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:13. 12. 1812, Sosnová u Krnova
Datum a místo úmrtí29. 1. 1885, Krnov
Sňatek, datum, místo   Schmidová Rosalie, 1844, Krnov
Příbuzenské vztahy 1. Rieger Otto Antonín - syn
2. Rieger Gustav - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Krnov, do r.1873, kdy předal podnik synům
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Košetice, Navštívení Panny Marie  V  mz    I/4  E/E     pozn.  
 1844  Kružberk, sv. Petra a Pavla  lP               pozn.  
 1870  Lhotka u Litultovic, kaple Nejsvětější Trojice  V  mz    I/9  E/E     pozn.  
 1874  Horní Životice, sv. Mikuláše  V  mz    I/6  E/E     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 15, 16
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 100
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 225
4. Skácel, A.: O některých starých varhanách krnovské a opavské oblasti a jejich současný stav. Časopis Slezského muzea B19,1970,, s. 156, 160
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 265
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 24, 38, 68, 71
7. Dokumentace varhan, 2013, Štěpán Svoboda, Jan Gottwald - Vrbno pod Pradědem, sv. Michal
8. Krátký J.: http://www.technicke-pamatky.cz/sekce/52/varhany-technika/ - Lhotka u Litultovic, Nejsvětější Trojice
9. Prohlídka nástroje, fotografie nápisů, r. 2014, Štěpán Svoboda - Kružberk, sv. Petr a Pavel
10. www.kansky-brachtl.cz - Dubnice, sv. Antonín Paduánský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail