Rieger Franz
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:13. 12. 1812, Sosnová u Krnova
Datum a místo úmrtí29. 1. 1885, Krnov
Sňatek, datum, místo   Schmidová Rosalie, 1844, Krnov
Příbuzenské vztahy 1. Rieger Otto Antonín - syn
2. Rieger Gustav - syn
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Krnov, do r.1873, kdy předal podnik synům
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 15, 16
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 100
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 225
4. Skácel, A.: O některých starých varhanách krnovské a opavské oblasti a jejich současný stav. Časopis Slezského muzea B19,1970,, s. 156, 160
5. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 265
6. Ševčík, B.: Varhany na Moravě a ve Slezsku. Strojopis. Valašské Klobuky 2016. Nepublikováno., s. 38
7. Dokumentace varhan, 2013, Štěpán Svoboda, Jan Gottwald - Vrbno pod Pradědem, sv. Michal
8. Krátký J.: http://www.technicke-pamatky.cz/sekce/52/varhany-technika/ - Lhotka u Litultovic, Nejsvětější Trojice
9. Prohlídka nástroje, fotografie nápisů, r. 2014, Štěpán Svoboda - Kružberk, sv. Petr a Pavel
10. www.kansky-brachtl.cz - Dubnice, sv. Antonín Paduánský
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail