Roth Johann Josef
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození: - , Vídeň
Datum a místo úmrtí - , -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Reiss Anton
           - převzal
           - místo Praha
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1794  Praha - Staré Město, Matky Boží před Týnem  oP            10 zl.    pozn.  
 1815  Praha - Karlov, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 48, 67, 209
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 101
3. Karel, N.: Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého (...) na hoře Karlově v Novém městě Pražském. Praha 1877., s. 78
4. Němec, V.: Dějiny varhan u Matky Boží před Týnem v Starém městě pražském, s. 7
5. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 89, 101, 112
6. Tomší, L.: Plzeňští varhanáři. Hudební nástroje 29, 1992,, s. 232
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail