Růžička Josef
   
 
Josef Růžička v Městečku ve svých 95 letech
© Jaroslav Jirásek
 
Životní data:
Datum a místo narození:1874,  -
Datum a místo úmrtí8. 10. 1968, Městečko
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Schiffner Heinrich
2. Mauracher
           - převzal Schiffner Heinrich
           - místo Praha - Břevnov č. 1
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1915  Chlumec, sv. Havla  oV               pozn.  
 1919  Babí, sv. Tekly  V  pv    I/6  E/E     pozn.  • D
 1924  Praha - Liboc, sv. Fabiána a Šebestiána  Vs  pv    II/13  nE      pozn.  
 1925  Roztoky, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1932  Rýnovice, sv. Ducha  oV               pozn.  
 1933  Postupice, sv. Martina  V  pv    I/8  E      pozn.  
 1934  Pnětluky, sv. Matouše  oV               pozn.  
 1934  Hýskov, Narození Panny Marie  čV+lV               pozn.  
 1953  Praha - Košíře, sv. Jana Nepomuckého  přV  pv    II/16  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 127, 132, 134, 135, 139, 139, 140, 145, 149
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25, 34, 36, 37, 39
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 58, 71, 73
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49, 67, 87, 96, 125
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 73
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 35, 51, 85
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 27, 37, 41, 68
9. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 101
10. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 231,232
11. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 15, 122, 136, 152, 912, 1225
12. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 37, 288
14. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
15. Prohlídka varhan, 2016, Štěpán Svoboda. - Libčice nad Vltavou, sv. Bartoloměj
16. , s. 0
17. Sdělení p. Jaroslava Jiráska, r. 2011
18. Soupis varhan farností vikariátu benešovského, list z r. 1977 - datace - Postupice, sv. Martin
19. archiv Ing. Marka Čihaře
20. nápis na ucpávce vzdušnice - Hýskov, Narození Panny Marie
21. nápis ve varhanách - Kostelec nad Labem, sv. Vít
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail