Růžička Josef
   
 
Josef Růžička v Městečku ve svých 95 letech
© Jaroslav Jirásek
 
Životní data:
Datum a místo narození:1874,  -
Datum a místo úmrtí8. 10. 1968, Městečko
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen 1. Schiffner Heinrich
2. Mauracher
           - převzal Schiffner Heinrich
           - místo Praha - Břevnov č. 1
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1915  Chlumec, sv. Havla  oV               pozn.  
 1918  Žabokliky, sv. Bartoloměje  oV            2000 K    pozn.  
 post 1918  Tanvald, sv. Petra a Pavla  oV               pozn.  
 post 1918  Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pv    I/7  E      pozn.  
 cca 1918  České Budějovice, sv. Jana Nepomuckého  doV  p    III/39  ?/?     pozn.  
 1919  Babí, sv. Tekly  V  pv    I/6  E/E     pozn.  • D
 1924  Praha - Liboc, sv. Fabiána a Šebestiána  Vs  pv    II/13  nE      pozn.  
 1925  Roztoky, Narození sv. Jana Křtitele  oV               pozn.  
 1925  Povrly, Navštívení Panny Marie  rV               pozn.  
 1927  Lužná, sv. Barbory  přV  pz    I/8         pozn.  
 1932  Rýnovice, sv. Ducha  oV               pozn.  
 1933  Postupice, sv. Martina  V  pv    I/8  E      pozn.  
 1934  Pnětluky, sv. Matouše  oV               pozn.  
 1934  Hýskov, Narození Panny Marie  čV+lV               pozn.  
 1935  Nové Sedlo, Nejsvětějšího Trojice a sv. Václava  oV            960 K    pozn.  
 1935  Dolní Ročov, augustiniánský kostel Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pv  30  II/25  E   75000 Kč    pozn.  
 1936  Kostelec nad Labem, sv. Víta  lV               pozn.  
 1936  Police nad Metují, Nanebevzetí Panny Marie  Vs  pk    II/25  E      pozn.  
 1938  Libočany, Všech Svatých  oV               pozn.  
 1949  Zbečno, sv. Martina  oV               pozn.  
 1953  Praha - Košíře, sv. Jana Nepomuckého  přV  pv    II/16  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 127, 132, 134, 135, 139, 139, 140, 145, 149
3. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 25, 34, 36, 37, 39
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 58, 71, 73
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 49, 67, 87, 96, 125
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 73
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 33, 35, 51, 85
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 27, 37, 41, 68
9. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 101
10. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 231,232
11. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 15, 122, 152, 912, 1225
12. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
13. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 37, 288
14. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Počáply - Králův Dvůr, Nanebevzetí Panny Marie
15. Prohlídka varhan, 2016, Štěpán Svoboda. - Libčice nad Vltavou, sv. Bartoloměj
16. , s. 0
17. Sdělení p. Jaroslava Jiráska, r. 2011
18. Soupis varhan farností vikariátu benešovského, list z r. 1977 - datace - Postupice, sv. Martin
19. archiv Ing. Marka Čihaře
20. nápis na ucpávce vzdušnice - Hýskov, Narození Panny Marie
21. nápis ve varhanách - Kostelec nad Labem, sv. Vít
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail