Ryšák Ignác
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:údajně 1678,  -
Datum a místo úmrtí27. 5. 1718, Opava
Sňatek, datum, místo  1.  Zuzana, -
2.  Kristina, 1697
Příbuzenské vztahy 1. Ryšák Ferdinand Ignác - syn
2. Ryšák Jakub - otec
3. Ryšák Jan Jakub - syn
4. Ryšáková Kristina
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo Opava
           - vyučil Ryšák Jan Jakub
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1708  Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie  oV  mz    II/24  nE/nE     pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Krátký, J.: Varhany kostela sv. Václava v Moravské Ostravě, s. 35
2. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 1.,varhanáři. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2003, s. 106
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 206
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail