Semrád Friedrich Joachim
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 29. 8. 1747, Sedlec u Prčice
Datum a místo úmrtí1816, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Semrád Friedrich Ferdinand - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1803  Jesenice u Sedlčan, Nejsvětější Trojice  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 125
2. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182
3. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 234, 234, 234, 234, 234, 234
4. Katastr varhan, karton 614. - Opařany, sv. František Xaverský
5. Rekviziční katastr. - Jesenice u Sedlčan, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail