Semrád Friedrich Joachim
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:datum křtu 29. 8. 1747, Sedlec u Prčice
Datum a místo úmrtí1816, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Semrád Friedrich Ferdinand - otec
Dílna - vyučen
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1779  Nadějkov, Nejsvětější Trojice  V  mz    I/10  ?/?  20 kr.    pozn.  
 1784  Kamenná,  oV       /8         pozn.  
 1791  Nadějkov, Nejsvětější Trojice  lV               pozn.  
 1793  Počepice, Narození sv. Jana Křtitele  V  mz      ?/?     pozn.  
 1799  Sepekov, Jména P. M.  V  mz      ?/?     pozn.  • D
 1807  Písek, děkanský kostel Narození Panny Marie  oV               pozn.  
 1807  Opařany, sv. Františka Xaverského  oV               pozn.  
 1812  Nadějkov, Nejsvětější Trojice  lV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 125
2. Tomší, L.: Z historie varhan děkanského kostela v Písku. Hudební nástroje 15,1978, s. 182
3. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. 234, 234, 234, 234, 234, 234
4. Katastr varhan, karton 614. - Opařany, sv. František Xaverský
5. Rekviziční katastr. - Jesenice u Sedlčan, Nejsvětější Trojice
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail