Schiffner Karl
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 12. 1836, Cvikov
Datum a místo úmrtí14. 2. 1894, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Schiffner Heinrich - bratr
Dílna - vyučen Gartner Josef III.
           - převzal Gartner Josef III.
           - místo Praha
           - vyučil 1. Hubička Josef
2. Schiffner Heinrich
3. Weiss Václav
4. Paštika Augustin
5. Paštika Josef
6. Paštika Bohumil
7. Černý Josef
8. Rejna Josef
           - předal Schiffner Heinrich
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Lašovice, Navštívení Panny Marie  oV               pozn.  
 1870  Kosmonosy, piaristický kostel Nalezení sv. Kříže  V  mz    II/19  E/E  2500 zl. v. m.    pozn.  
 1872  Červená Řečice, sv. Maří Magdaleny  V  mz    I/11  E/E  1640 zl.    pozn.  •
 1873  Vavřinec, sv. Vavřince  V  mz    I/11  E/E     pozn.  •
 1874  Drahenice, Neposkvrněného početí Panny Marie  V  mz    I/4  ?/?     pozn.  
 1876  Úlibice, Zvěstování Panny Marie  V  mz    I/6  E/E  750 zl. v. m.    pozn.   D
 1876  Dolní Bělá, Povýšení sv. Kříže  V  mz    I/7  E/E     pozn.   D
 1878  Vidochov, Andělů strážných  V  mz    I/9  E/E  1240 zl. v. m.    pozn.  • D
 1879  ¤ Chotouň, sv. Prokopa  trfV                pozn.  •
 1879  ¤ Pátek, sv. Vavřince  trfV                pozn.  
 1880  Chotouň, sv. Prokopa  V  mz    I/7  E/E  1500 zl.    pozn.  • D
 1881  Stupno, sv. Vavřince  V  mz    I/11  ?/?     pozn.  
 1881  Nelahozeves, sv. Ondřeje  V  mz    I/6  E/E  780 zl. v. m.    pozn.  • D
 1881  Praha - Radotín, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/5  E/E     pozn.   D
 1882  Číčov, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    I/5  E/E     pozn.  •
 1882  Vyšší Brod, sv. Bartoloměje  V  m    II/13  ?/?     pozn.  
 1883  Praha - Zlíchov, sv. Filipa a Jakuba  V  mz    I/7  nE/nE     pozn.  
 1884  Kralupy - Minice, sv. Jakuba  V  mz    I/7  E/E     pozn.  • D
 1884  Kralupy - Minice, sv. Jakuba  trfV             150 zl.    pozn.  •
 1884  Hořepník, Nejsvětější Trojice  V  mz    II/13  E/E  2010 zl.    pozn.  
 1884  Hradec Králové, katedrála sv. Ducha  V  mk  104  II/29  nE/E     pozn.  
 1884  Senomaty, sv. Vavřince  P  mz  109  I/4  E/E     pozn.  
 1887  Hartvíkov, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/8         pozn.  • D
 1887  Kaplice, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/12         pozn.  
 1887  Křemže, sv. Michaela  V  mk    II/16  ?/?     pozn.  
 1887  Koclířov, sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské  V  mk    I/10  E/E     pozn.  
 1888  Nechvalice, sv. Mikuláše  oV            1164 K    pozn.  
 1889  Čakov, sv. Linharta  V  m    I/8  ?/?  1246 zl.    pozn.  
 1891  Všenory - Horní Mokropsy, sv. Václava  V  mk    I/8  E/E     pozn.  •
 1892  Pocinovice, sv. Anny  V      I/8  ?/?  2700 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Honys, V.: Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012, s. 24
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 140
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 35, 36, 39
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 32, 45, 97, 101, 128, 128
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 99
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 52, 108, 115
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 67, 73, 123, 126, 154, 185
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 25, 40, 40, 89
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 18, 19, 55, 62, 65
11. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 19, 183
12. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 70, 73
13. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 170, 176, 179, 188, 194, 215, 231
14. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 97, 181, 221, 233, 250, 333, 346, 885, 999
15. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
16. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 161
17. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 175
18. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 17
19. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 84
20. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 39, 56, 79, 107, 128, 162, 172, 179, 212, 239, 251, 277, 284, 312, 329, 351, 356, 420, 431
21. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Žabonosy, sv. Václav
22. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Vavřinec, sv. Vavřinec
23. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 1997. - Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
24. Archiv Š. Svobody. - Kosmonosy, Nalezení sv. Kříže
25. Cena nástroje - Internetové stránky obce Čakov http://www.cakov.cz/obec/ - Čakov, sv. Linhart
26. Cena varhan: SOkA Příbram, DÚ Příbram, Liber memorabilium ab 1863, p. 90 - Příbram, sv. Jakub
27. Datace - T. Horák, r. 2011. - Trnová, sv. Duch
28. Datace - rekviziční katastr. - Chotouň, sv. Prokop
29. FÚ Plaňany, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - datace - Vrbčany, sv. Václav
30. FÚ Plaňany, liber memorabilium. - Žabonosy, sv. Václav
31. FÚ Skramníky, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - cena varhan - Chotouň, sv. Prokop
32. Katastr varhan uvádí opravu měchů. - Březnice, sv. Ignác
33. Katastr varhan, karton 613 - Rudná - Dušníky, sv. Jiří
34. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
35. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
36. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
37. Katastr varhan, karton 615. - Roztoky, Narození sv. Jana Křtitele
38. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Horní Pěna, sv. Michael
39. Katastr varhan, okr. Kralupy - Nelahozeves, sv. Ondřej
40. Katastr varhan. - Nechvalice, sv. Mikuláš
41. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Dolní Bělá, Povýšení sv. Kříže
42. Liber memorabilium Kostelec n ČL, p.124, deponováno na FÚ Kostelec n ČL - Kozojedy, sv. Martin
43. Liber memorabilium Kruty ab 1836, deponovaná na farním úřadě - Horní Kruty, sv. Václav
44. NA, Katastr varhan, okr. Domažlice. - Dlažov, sv. Antonín Paduánský
45. NA, Rekviziční katastr, karton 69 - Most, Nanebevzetí Panny Marie
46. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Bečov, sv. Jiljí
47. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Chylice, sv. Jakub Větší
48. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - datace. - Veleliby, sv. Václav
49. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
50. Pamětní kniha u sv. Mikuláše, s. 232 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
51. Prohlídka nástroje, r. 2010. - Hořešovice, sv. Petr a Pavel
52. Prohlídka varhan, 2011, Štěpán Svoboda - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
53. Prohlídka varhan, r. 1998. - Nelahozeves, sv. Ondřej
54. Prohlídka varhan, r. 2008. - Žabonosy, sv. Václav
55. Prohlídka varhan, r. 2009. - Chotouň, sv. Prokop
56. , s. 0
57. Rekviziční katastr. - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
58. , s.
59. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1996. - Praha - Radotín, sv. Petr a Pavel
60. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1997. - Všenory - Horní Mokropsy, sv. Václav
61. SOA Příbram, DÚ Březnice, Liber memorabilium 1837-1945, p.47 - Březnice, sv. Ignác
62. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Stupno, sv. Vavřinec
63. SÚA Praha, Archiv konventu alžbětinek v Praze, i.č. 46 - Účet za opravu varhan, karton 23 - Praha - Nové Město, Panna Maria Bolestná
64. archiv Ing. Marka Čihaře
65. datace: Katastr varhan, karton 613. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Vysoký Újezd, Narození Panny Marie
66. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
67. prohlídka varhan, r. 2008 - Hudlice, sv. Tomáš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail