Schiffner Karl
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 12. 1836, Cvikov
Datum a místo úmrtí14. 2. 1894, Praha
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy 1. Schiffner Heinrich - bratr
Dílna - vyučen Gartner Josef III.
           - převzal Gartner Josef III.
           - místo Praha
           - vyučil 1. Hubička Josef
2. Schiffner Heinrich
3. Weiss Václav
4. Paštika Augustin
5. Paštika Josef
6. Paštika Bohumil
7. Černý Josef
8. Rejna Josef
           - předal Schiffner Heinrich
 
 
Životopis:
 
Promiňte, životopis tohoto varhanáře není ještě zpracován ...
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1879  ¤ Chotouň, sv. Prokopa  trfV                pozn.  •
 1879  ¤ Pátek, sv. Vavřince  trfV                pozn.  
 1881  Nelahozeves, sv. Ondřeje  V  mz    I/6  E/E  780 zl. v. m.    pozn.  • D
 1884  Hořepník, Nejsvětější Trojice  V  mz    II/13  E/E  2010 zl.    pozn.  
 1884  Hradec Králové, katedrála sv. Ducha  V  mk  104  II/29  nE/E     pozn.  
 1887  Kaplice, sv. Petra a Pavla  V  mz    II/12         pozn.  
 1887  Křemže, sv. Michaela  V  mk    II/16  ?/?     pozn.  
 1887  Koclířov, sv. Alfonse a Panny Marie Fatimské  V  mk    I/10  E/E     pozn.   D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 22
2. Honys, V.: Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012, s. 24
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 140
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 35, 36, 39
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 32, 45, 97, 101, 128, 128
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 99
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 52, 108, 115
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 42, 67, 73, 123, 126, 154, 163, 185, 220
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 25, 40, 40, 89
10. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 18, 19, 55, 62, 65
11. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 19, 183
12. Myška, R.: Varhany v okrese Havlíčkův Brod. Havlíčkobrodsko 13, 1997, s. 70, 73
13. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 170, 176, 179, 188, 194, 215, 231
14. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 97, 181, 221, 233, 250, 333, 346, 730, 885, 999
15. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
16. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 161
17. Tomší, L.: K historii varhanářského řemesla v Kutné Hoře. Hudební nástroje 27, 1990, s. 175
18. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 17
19. Tomší, L.: Z historie varhan Jindřichova Hradce. Hudební nástroje 15,1978,, s. 84
20. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 39, 56, 79, 107, 128, 162, 172, 179, 212, 239, 251, 277, 284, 312, 329, 351, 356, 420, 431
21. AHMP, FÚ u sv. Jiří v Hloubětíně, Pamětní kniha 1836-1950, fol.16 - Praha - Hloubětín, sv. Jiří
22. AHMP, FÚ u sv. Jiří v Hloubětíně, Pamětní kniha 1836-1950, fol.21 - Praha - Hloubětín, sv. Jiří
23. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Žabonosy, sv. Václav
24. Archiv Ing. Marka Čihaře. Rekviziční katastr. - Vavřinec, sv. Vavřinec
25. Archiv organologa Arcidiecéze pražské, r. 1997. - Dobřichovice, sv. Juda Tadeáš
26. Archiv Š. Svobody. - Kosmonosy, Nalezení sv. Kříže
27. Autorství dle fotografie - Mířkov, sv. Vít
28. Cena nástroje - Internetové stránky obce Čakov http://www.cakov.cz/obec/ - Čakov, sv. Linhart
29. Cena varhan: SOkA Příbram, DÚ Příbram, Liber memorabilium ab 1863, p. 90 - Příbram, sv. Jakub
30. Datace - T. Horák, r. 2011. - Trnová, sv. Duch
31. Datace - rekviziční katastr. - Chotouň, sv. Prokop
32. FÚ Plaňany, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - datace - Vrbčany, sv. Václav
33. FÚ Plaňany, liber memorabilium. - Žabonosy, sv. Václav
34. FÚ Skramníky, Liber memorabilium. Sdělení T. Horáka. - cena varhan - Chotouň, sv. Prokop
35. Katastr varhan uvádí opravu měchů. - Březnice, sv. Ignác
36. Katastr varhan, karton 613 - Rudná - Dušníky, sv. Jiří
37. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Chvaly, sv. Ludmila
38. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
39. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
40. Katastr varhan, karton 615. - Roztoky, Narození sv. Jana Křtitele
41. Katastr varhan, okr. Jindřichův Hradec. - Horní Pěna, sv. Michael
42. Katastr varhan, okr. Kralupy - Nelahozeves, sv. Ondřej
43. Katastr varhan. - Nechvalice, sv. Mikuláš
44. Katastr varhan. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Dolní Bělá, Povýšení sv. Kříže
45. Liber memorabilium Kostelec n ČL, p.124, deponováno na FÚ Kostelec n ČL - Kozojedy, sv. Martin
46. Liber memorabilium Kruty ab 1836, deponovaná na farním úřadě - Horní Kruty, sv. Václav
47. NA, Katastr varhan, okr. Domažlice. - Dlažov, sv. Antonín Paduánský
48. NA, Katastr varhan, okr. Plzeň - Mešno, Nejsvětější Trojice
49. NA, Rekviziční katastr, karton 69 - Most, Nanebevzetí Panny Marie
50. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Bečov, sv. Jiljí
51. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Chylice, sv. Jakub Větší
52. NA, ZPÚ, i.č. 25, karton 69, fol. 469 - datace. - Veleliby, sv. Václav
53. NA, ŘF Praha, i.č. 2690 - Hořovice, Nejsvětější Trojice
54. Pamětní kniha u sv. Mikuláše, s. 232 - Praha - Malá Strana, sv. Mikuláš
55. Prohlídka nástroje, r. 2010. - Hořešovice, sv. Petr a Pavel
56. Prohlídka varhan, 2011, Štěpán Svoboda - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
57. Prohlídka varhan, r. 1998. - Nelahozeves, sv. Ondřej
58. Prohlídka varhan, r. 2001, Štěpán Svoboda - Praha - Kolovraty, sv. Ondřej
59. Prohlídka varhan, r. 2008. - Žabonosy, sv. Václav
60. Prohlídka varhan, r. 2009. - Chotouň, sv. Prokop
61. , s. 0
62. Rekviziční katastr, okr. Jáchymov - Jáchymov, Všech Svatých
63. Rekviziční katastr. - Mukařov, Nanebevzetí Panny Marie
64. , s.
65. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1996. - Praha - Radotín, sv. Petr a Pavel
66. Rekviziční katastr. Prohlídka varhan, M. Čihař, r. 1997. - Všenory - Horní Mokropsy, sv. Václav
67. SOA Příbram, DÚ Březnice, Liber memorabilium 1837-1945, p.47 - Březnice, sv. Ignác
68. SOA Příbram, FÚ Těchnice, Inventář kostela z r. 1871, vložený sumář účtů - Těchnice, sv. Štěpán
69. Soupis varhan diecéze plzeňské. - Stupno, sv. Vavřinec
70. SÚA Praha, Archiv konventu alžbětinek v Praze, i.č. 46 - Účet za opravu varhan, karton 23 - Praha - Nové Město, Panna Maria Bolestná
71. archiv Ing. Marka Čihaře
72. datace: Katastr varhan, karton 613. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Vysoký Újezd, Narození Panny Marie
73. dveřní výplň pravé skříně - Praha - Zbraslav, sv. Jakub
74. prohlídka varhan, r. 2008 - Hudlice, sv. Tomáš
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail