Schiffner Heinrich
( Jindřich )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 5. 1853, Cvikov
Datum a místo úmrtí7. 3. 1938, Cvikov
Sňatek, datum, místo   Carolina, 19. 11, 1877
Příbuzenské vztahy 1. Schiffner Karl - bratr
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal Schiffner Karl
           - místo 1. Česká Lípa, od r. 1878
2. , Praha, od r. 1889 do r. 1918
3. , Cvikov, od r. 1918 jen příležitostně
           - vyučil 1. Růžička Josef
2. Urban Karel
3. Weiss Václav
4. Paštika Augustin
5. Paštika Josef ml.
           - předal Růžička Josef
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
   ?  Dráchov, sv. Václava  V  pv    I/7  E/E     pozn.  • D
 1879  Šluknov, sv. Václava  V  mk    II/29  nE/nE  4371 zl.    pozn.  
 1880  Verneřice, sv. Anny  oV               pozn.  
 1881  Byšice, sv. Jana Křtitele  oV            85 zl. rak. měny    pozn.  
 1882  Čečelice, sv. Havla  přV  mz    I/6      450 zl.    pozn.  
 1886  Šluknov - Království, sv. Vavřince  V  mk    II/17  E/E     pozn.  
 1889  Zátoň, Umučení sv. Jana Křtitele  V  mz    I/8  E/E     pozn.  •
 1891  Praha - Šárka, sv. Matěje  V  mk    I/8  nE   1200 fl.    pozn.   D
 1891  Libčany, Nanebevzetí Panny Marie  V  m      nE/E     pozn.  
 1892  Svatý Jan nad Malší, sv. Jana Nepomuckého  V  mz    I/6  E/E     pozn.  • D
 1895  Borovnice, sv. Víta  V  m-Bkk    I/7  E/E     pozn.  
 1895  Verneřice - Boží vrch, poutní kaple Nejsvětější Trojice  V      I  nE/nE     pozn.  
 1895  Verneřice, sv. Anny  oV               pozn.  
 1896  Praha - Břevnov, klášter benediktinů - kostel sv. Markéty  Vs      II/26  nE      pozn.  
 1898  Dolní Boříkovice, Povýšení sv. Kříže  V  mk    I/10  E/E  1539 zl.    pozn.  •
 1898  Pomezí, sv. Jiří  Vs  mk    I/11  E      pozn.  
 1900  Dětřichov, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/9  E/E     pozn.  
 1901  Vrbice, sv. Floriána  V      I  nE/nE  530 K    pozn.  
 1903  Dolní Slivno, sv. Františka z Assisi  V        E/E     pozn.  
 1904  Červená Řečice, sv. Maří Magdaleny  oV            600 K    pozn.  
 1906  Vitěšovice, sv. Jana Nepomuckého  V  pv    I/8  E-trf/trf-E     pozn.  
 1906  Nejdek, sv. Martina  V  pv    II/20  E      pozn.  
 cca 1908  Lampertice, Nanebevstoupení Páně  V  p    I/7  E/E     pozn.  
 1910  Stříbro, děkanský kostel Všech Svatých  oV               pozn.  
 1910  Trutnov, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  V  p    III/40  E/E     pozn.  
 1911  Varvažov, sv. Kateřiny  V  p    I/8  ?/?     pozn.   D
 1911  Březí, sv. Bartoloměje  oV               pozn.  
 1911  Petříkovice, kaple sv. Rodiny  V  pv    I/7  E/E     pozn.   D
 1912  České Budějovice, sv. Jana Nepomuckého  zsV               pozn.  
 1912  Rudná - Hořelice, sv. Jana Křtitele  Ps  pv    I/5  E   1700 K    pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 21, 21, 21, 21, 21, 22
2. Honys, V.: Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012, s. 23
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 127, 128, 130, 144, 144, 148
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 47, 54, 56, 56, 60, 61
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 37, 38, 47, 58, 59, 62, 71, 72, 80, 81, 81, 83, 87, 88, 90, 101, 104, 114, 118, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 37, 38, 45, 53, 57, 79, 79, 86, 92, 102, 104, 107, 115, 118, 120, 120, 124, 125, 128, 128, 128, 130, 131
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 29, 31, 61, 105
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 25,27, 33, 34, 35,36, 38, 38, 38, 38, 40, 40,41, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 63,64, 66, 67, 70, 74, 75, 77, 80, 81, 85, 88
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 21, 22, 27, 27, 31, 32, 36, 36, 36, 38, 38, 48, 48, 50, 62, 62, 65, 65
10. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 11, 14, 15, 28
11. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 24, 185, 185
12. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 179, 179, 202, 202, 203, 209, 210, 212, 214, 214, 231
13. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 122, 241, 267, 885, 975, 1032, 1141, 1224
14. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
15. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 214
16. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 11, 24, 25, 43, 47, 50, 52
17. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 5, 7, 8, 8, 16, 20, 24
18. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 42, 50, 81, 88, 144, 161, 205, 215, 281, 293, 359, 371, 372, 400
19. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
20. Fotografie varhan z r. 2001. - Zátoň, Umučení sv. Jana Křtitele
21. Fotografie varhan, r. 2011 laskavě poskytnutá p. Milanem Svitákem. - Dráchov, sv. Václav
22. Katastr varhan, karton 613 - Kounice, sv. Jakub
23. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Kyje, sv. Bartoloměj
24. Katastr varhan, karton 614, okr. Praha - Praha - Malá Strana, sv. Karel Boromejský
25. Katastr varhan, karton 614, okr. Žižkov - Praha - Dubeček, sv. Petr
26. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
27. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - datace. - Budeč, sv. Petr a Pavel
28. Katastr varhan, karton 615. - Močidlec, sv. Jakub
29. Katastr varhan, okr. Chomutov - Místo, Nejsvětější Trojice
30. Katastr varhan, okr. Kraslice - Sněžná, sv. Jakub
31. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Dolní Žandov, sv. Michael Archanděl
32. Katastr varhan. - Vitěšovice, sv. Jan Nepomucký
33. Laskavé sdělení V. Marka, r. 2016. - Svatý Jan nad Malší, sv. Jan Nepomucký
34. Laskavé sdělení a fotografie p. Petra Štěpky, r. 2011. - Rybáře, Povýšení sv. Kříže
35. Laskavé sdělení a fotografie p. Václava Marka, r. 2012. - Nejdek, sv. Martin
36. Liber memorabilium II, p. 111. - Praha - Šárka, sv. Matěj
37. Liber memorabilium Meckl - Mětikalov, Panna Maria Sněžná
38. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Štěpánovice, Nanebevzetí Panny Marie
39. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Údlice, Povýšení sv. Kříže
40. NA, Rekviziční katastr, vik. Mnichovice - Praha - Královice, sv. Markéta
41. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Bedřichův Světec, sv. Jakub Větší
42. NA, Rekviziční katastr, vik. Plzeň - Dobřany, sv. Mikuláš
43. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Mirošov, sv. Josef
44. Prohlídka varhan, r. 2008. - Kounice, sv. Jakub
45. Prohlídka varhan, r. 2009. - Třebovle, sv. Bartoloměj
46. Rekviziční katastr - datace. - Třebovle, sv. Bartoloměj
47. Rekviziční katastr, i.č. 25 - Domaslav, sv. Jakub
48. Rekviziční katastr, karton 70. - Předhradí, Nanebevzetí Panny Marie
49. Rekviziční katastr, okr. Jáchymov - Loučná pod Klínovcem, Obrácení sv. Pavla
50. Rekviziční katastr, vik. Cheb. - Hranice, Navštívení Panny Marie
51. Rekviziční katastr, vik. Horšovský Týn. - Mělnice, sv. Jiljí
52. Rekviziční katastr, vik. Jindřichův Hradec - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
53. Rekviziční katastr, vik. Kraslice - Stříbrná, Nejsvětější Srdce Páně
54. Rekviziční katastr, vik. Most. - Jirkov, sv. Jiljí
55. Rekviziční katastr. - Březí, sv. Bartoloměj
56. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Jílovice, sv. Jakub Větší
57. archiv Ing. Marka Čihaře
58. nápis ve varhanách - Kmetiněves, sv. Václav
59. nápis ve výplni varhan - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2021
e-mail