Schiffner Heinrich
( Jindřich )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 5. 1853, Cvikov
Datum a místo úmrtí7. 3. 1938, Cvikov
Sňatek, datum, místo   Carolina, 19. 11, 1877
Příbuzenské vztahy 1. Schiffner Karl - bratr
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal Schiffner Karl
           - místo 1. Česká Lípa, od r. 1878
2. , Praha, od r. 1889 do r. 1918
3. , Cvikov, od r. 1918 jen příležitostně
           - vyučil 1. Růžička Josef
2. Urban Karel
3. Weiss Václav
4. Paštika Augustin
5. Paštika Josef ml.
           - předal Růžička Josef
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1892  Jesenice u Sedlčan, Nejsvětější Trojice  oV              pozn.  
 1907  Nové Hrady, sv. Petra a Pavla  Vs  pk    II/18  E/     pozn.  
 1912  Hořice na Šumavě, sv. Kateřiny  V  pp    I/10  E1/E     pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 21, 21, 21, 21, 21, 22
2. Honys, V.: Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012, s. 23
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 127, 128, 130, 144, 144, 148
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 47, 54, 56, 56, 60, 61
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka. , s. 0, 37, 38, 47, 58, 59, 62, 71, 72, 80, 83, 87, 88, 90, 101, 104, 114
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 37, 38, 45, 53, 57, 79, 79, 86, 92, 102, 104, 107, 115, 118, 120, 120, 124, 125, 128, 128, 128, 130, 131
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska. , s. 29, 31, 61
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 25,27, 33, 34, 35,36, 38, 38, 38, 38, 40, 40,41, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 63,64, 66, 67, 70, 74, 75, 77, 80, 81, 85, 88
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 21, 22, 27, 27, 31, 32, 36, 36, 36, 38, 38, 48, 48, 50, 62, 62, 65, 65
10. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 11, 14, 15, 28
11. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 24, 185, 185
12. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 179, 179, 202, 202, 203, 209, 210, 212, 214, 214, 231
13. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 122, 241, 267, 885, 1032, 1141, 1224
14. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 214
15. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 11, 24, 25, 43, 47, 50, 52
16. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 5, 7, 8, 8, 16, 20, 24
17. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 42, 50, 81, 88, 144, 161, 205, 215, 281, 293, 359, 371, 372, 400
18. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
19. Fotografie varhan z r. 2001. - Zátoň, Umučení sv. Jana Křtitele
20. Fotografie varhan, r. 2011 laskavě poskytnutá p. Milanem Svitákem. - Dráchov, sv. Václav
21. Katastr varhan, karton 613 - Kounice, sv. Jakub
22. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Kyje, sv. Bartoloměj
23. Katastr varhan, karton 614, okr. Praha - Praha - Malá Strana, sv. Karel Boromejský
24. Katastr varhan, karton 614, okr. Žižkov - Praha - Dubeček, sv. Petr
25. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
26. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - datace. - Budeč, sv. Petr a Pavel
27. Katastr varhan, karton 615. - Močidlec, sv. Jakub
28. Katastr varhan, okr. Kraslice - Sněžná, sv. Jakub
29. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Dolní Žandov, sv. Michael Archanděl
30. Katastr varhan. - Vitěšovice, sv. Jan Nepomucký
31. Laskavé sdělení V. Marka, r. 2016. - Svatý Jan nad Malší, sv. Jan Nepomucký
32. Laskavé sdělení a fotografie p. Petra Štěpky, r. 2011. - Rybáře, Povýšení sv. Kříže
33. Laskavé sdělení a fotografie p. Václava Marka, r. 2012. - Nejdek, sv. Martin
34. Liber memorabilium II, p. 111. - Praha - Šárka, sv. Matěj
35. Liber memorabilium Meckl - Mětikalov, Panna Maria Sněžná
36. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Štěpánovice, Nanebevzetí Panny Marie
37. Prohlídka varhan, r. 2008. - Kounice, sv. Jakub
38. Prohlídka varhan, r. 2009. - Třebovle, sv. Bartoloměj
39. Rekviziční katastr - datace. - Třebovle, sv. Bartoloměj
40. Rekviziční katastr, i.č. 25 - Domaslav, sv. Jakub
41. Rekviziční katastr, karton 70. - Předhradí, Nanebevzetí Panny Marie
42. Rekviziční katastr, vik. Cheb. - Hranice, Navštívení Panny Marie
43. Rekviziční katastr, vik. Jindřichův Hradec - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
44. Rekviziční katastr, vik. Kraslice - Stříbrná, Nejsv. Srdce Páně
45. Rekviziční katastr. - Březí, sv. Bartoloměj
46. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Jílovice, sv. Jakub Větší
47. archiv Ing. Marka Čihaře
48. nápis ve varhanách - Kmetiněves, sv. Václav
49. nápis ve výplni varhan - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2015
e-mail