Schiffner Heinrich
( Jindřich )
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:28. 5. 1853, Cvikov
Datum a místo úmrtí7. 3. 1938, Cvikov
Sňatek, datum, místo   Carolina, 19. 11, 1877
Příbuzenské vztahy 1. Schiffner Karl - bratr
Dílna - vyučen Schiffner Karl
           - převzal Schiffner Karl
           - místo 1. Česká Lípa, od r. 1878
2. , Praha, od r. 1889 do r. 1918
3. , Cvikov, od r. 1918 jen příležitostně
           - vyučil 1. Růžička Josef
2. Urban Karel
3. Weiss Václav
4. Paštika Augustin
5. Paštika Josef ml.
           - předal Růžička Josef
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1880  Verneřice, sv. Anny  oV               pozn.  
 1882  Česká Lípa, Narození Panny Marie  rV            300 zl.    pozn.  
 1891  Česká Lípa, Povýšení sv. Kříže  oV            128 zl.    pozn.  
 1891  Česká Lípa, Narození Panny Marie  lV            25 zl.    pozn.  
 1893  Štěpánovice, Nanebevzetí Panny Marie  V  mk    I/8  ?/?     pozn.  
 1895  Verneřice - Boží vrch, poutní kaple Nejsvětější Trojice  V      I  nE/nE     pozn.  
 1895  Verneřice, sv. Anny  oV               pozn.  
 1898  Dolní Boříkovice, Povýšení sv. Kříže  V  mk    I/10  E/E  1539 zl.    pozn.  •
 1898  Pomezí, sv. Jiří  Vs  mk    I/11  E      pozn.  
 1900  Dětřichov, sv. Petra a Pavla  V  mk    I/9  E/E     pozn.  
 1901  Vrbice, sv. Floriána  V      I  nE/nE  530 K    pozn.  
 1901  Janov, sv. Filipa a Jakuba  V  pk    II/13  E/E     pozn.  
 1901  Předhradí, Nanebevzetí Panny Marie  oV               pozn.  
 1902  Duchcov, kostel církve československé husitské  V  p    II/10  E/nE     pozn.   D
 1903  Hradec Králové, katedrála sv. Ducha  oV               pozn.  
 1904  Česká Lípa, Narození Panny Marie  oV            208 K    pozn.  
 1906  Nejdek, sv. Martina  V  pv    II/20  E      pozn.  
 1907  Verneřice, sv. Anny  oV               pozn.  
 1910  Trutnov, arciděkanský kostel Narození Panny Marie  V  p    III/40  E/E     pozn.  
 1911  Petříkovice, kaple sv. Rodiny  V  pv    I/7  E/E     pozn.  
 1911  Trutnov - Poříčí, sv. Petra a Pavla  V  pv    II/19  E/E     pozn.  
 1912  Mukařov, sv. Františka z Assisi  Vs  pv    I/7  nE      pozn.  
 1912  Počaply, sv. Vojtěcha  V  pv    II/12  E      pozn.  
 1934  Česká Lípa, Narození Panny Marie  rozšV               pozn.  
 
 
 
Zdroj:
 
1. Honys, V.: K vývoji varhan a varhanářství na Teplicku. Zprávy památkové péče 55,1994, s. 21, 21, 21, 21, 21, 22
2. Honys, V.: Varhany a varhanářství Duchcovska. Duchcov 2012, s. 23
3. Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 127, 128, 130, 144, 144, 148
4. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 46, 47, 47, 54, 56, 56, 60, 61
5. Horák, T.: Varhany a varhanáři Litoměřicka a Roudnicka, s. 0, 37, 38, 47, 58, 59, 62, 71, 72, 80, 81, 81, 83, 87, 88, 90, 101, 104, 114, 118, 118
6. Horák, T.: Varhany a varhanáři Lounska, Žatecka a Podbořanska. SOA Louny, 2003, s. 37, 38, 45, 53, 57, 79, 79, 86, 92, 102, 104, 107, 115, 118, 120, 120, 124, 125, 128, 128, 128, 130, 131
7. Horák, T.: Varhany a varhanáři Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska, s. 29, 31, 61
8. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 25,27, 33, 34, 35,36, 38, 38, 38, 38, 40, 40,41, 49, 54, 55, 56, 58, 60, 63, 63,64, 66, 67, 70, 74, 75, 77, 80, 81, 85, 88
9. Horák, T.: Varhany a varhanáři Ústecka. Ústí nad Labem, 2002, s. 21, 22, 27, 27, 31, 32, 36, 36, 36, 38, 38, 48, 48, 50, 62, 62, 65, 65
10. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 11, 14, 15, 28
11. Myška, R.: Varhany v Praze. Havlíčkův Brod, 2005, s. 24, 185, 185
12. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 179, 179, 202, 202, 203, 209, 210, 212, 214, 214, 231
13. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 80, 122, 241, 267, 885, 1032, 1141, 1224
14. Reindl, J.: Varhany diecéze plzeňské.. Studie u autora, s.
15. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 214
16. Tomší, L.: Varhany a varhanáři Sokolovska a Karlovarska. Okresní muzeum a knihovna Sokolov, 1998, s. 11, 24, 25, 43, 47, 50, 52
17. Tomší, L.: Varhanářství na Tachovsku. Sborník Okresního muzea v Tachově, 1999/27, s. 5, 7, 8, 8, 16, 20, 24
18. Uhlíř, V.: Varhany královéhradecké diecéze. Hradec Králové, 2007, s. 42, 50, 81, 88, 144, 161, 205, 215, 281, 293, 359, 371, 372, 400
19. Dokumentace varhan, r. 2014, Štěpán Svoboda - nápis ve varhanách. - Zelená Lhota, sv. Wolfgang
20. Fotografie varhan z r. 2001. - Zátoň, Umučení sv. Jana Křtitele
21. Fotografie varhan, r. 2011 laskavě poskytnutá p. Milanem Svitákem. - Dráchov, sv. Václav
22. Katastr varhan, karton 613 - Kounice, sv. Jakub
23. Katastr varhan, karton 614 - Praha - Kyje, sv. Bartoloměj
24. Katastr varhan, karton 614, okr. Praha - Praha - Malá Strana, sv. Karel Boromejský
25. Katastr varhan, karton 614, okr. Žižkov - Praha - Dubeček, sv. Petr
26. Katastr varhan, karton 615 - Praha - Liboc, sv. Fabián a Šebestián
27. Katastr varhan, karton 615, okr. Smíchov - datace. - Budeč, sv. Petr a Pavel
28. Katastr varhan, karton 615. - Močidlec, sv. Jakub
29. Katastr varhan, okr. Kraslice - Sněžná, sv. Jakub
30. Katastr varhan, okr. Mariánské Lázně - Dolní Žandov, sv. Michael Archanděl
31. Katastr varhan. - Vitěšovice, sv. Jan Nepomucký
32. Laskavé sdělení V. Marka, r. 2016. - Svatý Jan nad Malší, sv. Jan Nepomucký
33. Laskavé sdělení a fotografie p. Petra Štěpky, r. 2011. - Rybáře, Povýšení sv. Kříže
34. Laskavé sdělení a fotografie p. Václava Marka, r. 2012. - Nejdek, sv. Martin
35. Liber memorabilium II, p. 111. - Praha - Šárka, sv. Matěj
36. Liber memorabilium Meckl - Mětikalov, Panna Maria Sněžná
37. NA, Rekviziční katastr, karton 71 - Štěpánovice, Nanebevzetí Panny Marie
38. NA, Rekviziční katastr, vik. Chomutov - Údlice, Povýšení sv. Kříže
39. NA, Rekviziční katastr, vik. Most - Bedřichův Světec, sv. Jakub Větší
40. NA, Rekviziční katastr, vik. Rokycany - Mirošov, sv. Josef
41. Prohlídka varhan, r. 2008. - Kounice, sv. Jakub
42. Prohlídka varhan, r. 2009. - Třebovle, sv. Bartoloměj
43. Rekviziční katastr - datace. - Třebovle, sv. Bartoloměj
44. Rekviziční katastr, i.č. 25 - Domaslav, sv. Jakub
45. Rekviziční katastr, karton 70. - Předhradí, Nanebevzetí Panny Marie
46. Rekviziční katastr, vik. Cheb. - Hranice, Navštívení Panny Marie
47. Rekviziční katastr, vik. Horšovský Týn. - Mělnice, sv. Jiljí
48. Rekviziční katastr, vik. Jindřichův Hradec - Lodhéřov, sv. Petr a Pavel
49. Rekviziční katastr, vik. Kraslice - Stříbrná, Nejsvětější Srdce Páně
50. Rekviziční katastr, vik. Most. - Jirkov, sv. Jiljí
51. Rekviziční katastr. - Březí, sv. Bartoloměj
52. SÚA Praha, ZÚ, Katastr varhan, kart. 615 - Jílovice, sv. Jakub Větší
53. archiv Ing. Marka Čihaře
54. nápis ve varhanách - Kmetiněves, sv. Václav
55. nápis ve výplni varhan - Praha - Koloděje, Povýšení sv. Kříže
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail