Semrád Friedrich Ferdinand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1704, Nová Říše na Moravě
Datum a místo úmrtí12. 4. 1784, Nová Říše čp. 68
Sňatek, datum, místo   Anna ( 1711 - 3. 7. 1781 ), 9.6.1733, Praha, sv. Vojtěch
Příbuzenské vztahy 1. Semrád Friedrich Joachim - syn
2. Josefa, provdaná 7. 2. 1762 za Karla Okenfuse - dcera
Dílna - vyučen Krásný Jan Antonín
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 

pečeť a autograf F. Semráda
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
 
  Promiňte, v databázi není žádné dílo tohoto varhanáře
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 25
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 37, s. 102
3. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 10, 12
4. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s.
5. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. , 0
6. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 98
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 160, 501, 543, 961
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 101, 103
9. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
10. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. , 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 234, 234, 234, 234, 234, 234
11. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Kamberk, sv. Martin
12. Fotografie varhan, r. 2011. - Hroby, Nanebevzetí Panny Marie
13. Fotografie varhan. - Dobronice, Nanebevzetí Panny Marie
14. Informační nástěnka v kostele. - Tábor, Narození Panny Marie
15. Kronika - Kostel a záduší sv. Klimenta v Mirovicích - Mirovice, sv. Kliment
16. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Mnich, sv. Jan Křtitel
17. Pha, sv. Vojtěch, Matr.O, p. 34
18. Prohlídka varhan, r. 2007. - Načeradec, Panna Maria Sedmibolestná
19. Prohlídka varhan. - Praha - Hradčany, sv. Vít, Václav a Vojtěch
20. Rekviziční katastr. - Stražiště, sv. Jan Křtitel
21. SOA Příbram, DÚ Sedlčany, Kniha kostelních účtů 1734-1754 - datace, cena - Sedlčany, sv. Martin
22. SOkA Příbram, FÚ Petrovice, kostelní účty - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
23. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
24. , s. 0
25. prohlídka nástroje 1/2008 - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail