Semrád Friedrich Ferdinand
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:kolem 1704, Nová Říše na Moravě
Datum a místo úmrtí12. 4. 1784, Nová Říše čp. 68
Sňatek, datum, místo   Anna ( 1711 - 3. 7. 1781 ), 9.6.1733, Praha, sv. Vojtěch
Příbuzenské vztahy 1. Semrád Friedrich Joachim - syn
2. Josefa, provdaná 7. 2. 1762 za Karla Okenfuse - dcera
Dílna - vyučen Krásný Jan Antonín
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 

pečeť a autograf F. Semráda
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1731  Prčice, sv. Vavřince  V  mz    II/12  E/E     pozn.  • D
 1747  Bezno, sv. Petra a Pavla  V  mz    I/12  E/E  304 zl.    pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Jičínska. Regionální muzeum a galerie v Jičíně 2008, s. 25
2. Horák, T.: Varhany a varhanáři na Českolipsku. SOA Děčín 1996, s. 37, s. 102
3. Laněk, B. - Tetour, B.: Zprávy o varhanách a varhany v okrese Prachatice. Prachatice 1988, s. 10, 12
4. Laněk, B.: Varhany a varhanáři Prachaticka.. Studie k jednotlivým nástrojům 1980-2016. U autora., s.
5. Marek, V.: Kronika varhan Českokrumlovska.. Rkp. u autora., s. , 0
6. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 98
7. Petr, B. C.: Itinerarium organale Bohemo-topographicum. Praha 1967-1970.Rkp.exemplář odd.dějin hudby Mor.muzea v Brně,sign.G 340, s. 160, 501, 543, 961
8. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 101, 103
9. Tomší, L. - Tomíček, J.: Varhany Liberecka. Chrastava 1995, s. 0
10. Tomší, L.: Z činnosti varhanáře B.Semráda. Hudební nástroje 28, 1991, s. , 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 232, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 233, 234, 234, 234, 234, 234, 234
11. Archiv Ing. Marka Čihaře. - Kamberk, sv. Martin
12. Fotografie varhan, r. 2011. - Hroby, Nanebevzetí Panny Marie
13. Fotografie varhan. - Dobronice, Nanebevzetí Panny Marie
14. Informační nástěnka v kostele. - Tábor, Narození Panny Marie
15. Kronika - Kostel a záduší sv. Klimenta v Mirovicích - Mirovice, sv. Kliment
16. Laskavé sdělení a fotografie Milana Svitáka, r. 2011. - Mnich, sv. Jan Křtitel
17. Pha, sv. Vojtěch, Matr.O, p. 34
18. Prohlídka varhan, r. 2007. - Načeradec, Panna Maria Sedmibolestná
19. Prohlídka varhan. - Praha - Hradčany, sv. Vít, Václav a Vojtěch
20. Prohlídka varhan. Nápis ve varhanách. - Milevsko, Nanebevzetí Panny Marie
21. Rekviziční katastr. - Stražiště, sv. Jan Křtitel
22. SOA Příbram, DÚ Sedlčany, Kniha kostelních účtů 1734-1754 - datace, cena - Sedlčany, sv. Martin
23. SOkA Příbram, FÚ Petrovice, kostelní účty - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
24. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1997
25. , s. 0
26. prohlídka nástroje 1/2008 - Petrovice u Sedlčan, sv. Petr a Pavel
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2022
e-mail