Schwarz Thomas
   
 
 
Životní data:
Datum a místo narození:17. 12. 1695,  -
Datum a místo úmrtí22. 2. 1754, -
Sňatek, datum, místo     -
Příbuzenské vztahy
Dílna - vyučen Richter Antonín
           - převzal
           - místo
           - vyučil
           - předal
 
 
Životopis:
 
K využití dalších možností databáze se prosím přihlašte/registrujte ...
 
 
 
Práce:
UPOZORNĚNÍ: Zobrazený výčet prací z databáze nemusí být úplný (autorská práva, podmínky zdroje informací stran jejich zveřejnění, zátěž serveru ad.) Děkujeme za pochopení.
rok práce lokalita práce trakt.
vzdus.
opus man
rejs.
stav stroje
skříně
náklady lit foto
 1732  Jihlava, jezuitský kostel sv. Ignáce z Loyoly  V  mz    II/22  E/E     pozn.  
 *1746  Praha - Malá Strana, sv. Mikuláše  V  mz    II/18  E/E     pozn.  • D
 
 
 
Zdroj:
 
1. Horák, T.: Varhany a varhanáři Děčínska a Šluknovska. Nadace Vlastivěda okresu děčínského,Děčín,1995, s. 27
2. Němec, V.: Pražské varhany. Praha 1944, s. 107, 110, 110
3. Sehnal, J.: Barokní varhanářství na Moravě, díl 2., Varhany. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Univerzita Palackého v Olomouci, Brno 2004, s. 218
4. Tomší, L. - Lukeš, J. - Tomíček, J. - Uhlíř, V.: Historické varhany v Čechách. Praha 2000, s. 95, 95, 99
5. archiv Ing. Marka Čihaře, r. 1995
 

© Štěpán Svoboda, 2002-2018
e-mail